Thứ Sáu, 21/6/2024
Quảng Ninh đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo”
Nhờ định hướng, tập huấn của HTX Hoa Bình Liêu, người dân địa phương giờ đã nâng cao kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa để phát triển kinh tế gia đình.

Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Qua các năm, nhiều mô hình cụ thể đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2022, toàn tỉnh có trên 2.700 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký thực hiện từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Trong đó, có 59 tập thể và 21 cá nhân đăng ký mô hình “Dân vận khéo” điển hình.

Trải qua 3 năm hình thành và phát triển, HTX Hoa Bình Liêu (xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) luôn nỗ lực, sáng tạo để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, đạt nhiều kết quả tích cực. Với mô hình “Nhân dân tham gia HTX hoa, phát triển kinh tế, tạo việc làm và phát triển du lịch địa phương” đang từng bước góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành Nông nghiệp theo đúng định hướng của địa phương. Không chỉ phát triển nông nghiệp với các loại hoa mang giá trị kinh tế cao, tạo cảnh quan môi trường sinh thái xanh - sạch - đẹp và phát triển du lịch, mô hình của HTX còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương và trên 15 lao động thời vụ với mức lương bình quân 6.000.000 đồng/tháng.

Anh Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc HTX Hoa Bình Liêu, cho biết: Khai thác lợi thế về đất đai, khí hậu và nguồn nhân lực dồi dào tại địa phương, chúng tôi mong muốn thông qua mô hình “Dân vận khéo” sẽ làm thay đổi tư duy của bà con địa phương trong sản xuất, phát triển kinh tế. Đến nay, mô hình đang được nhân rộng với thêm 5 hộ dân trong thôn Cao Sơn cùng góp đất, góp sức lao động còn HTX cung cấp cây giống, quy trình kỹ thuật và bao tiêu đầu ra sản phẩm.

Trong những năm qua, dấu ấn của các mô hình “Dân vận khéo” cũng thể hiện rất rõ trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Tuấn Vũ, Bí thư Thành Đoàn Hạ Long, chia sẻ: Với mô hình “Khéo tuyên truyền, vận động xã hội hóa tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”, Thành Đoàn Hạ Long đã chủ động đề ra nhiều giải pháp, lồng ghép các chương trình hoạt động công tác Đoàn để thực hiện hiệu quả mô hình. Vượt qua những khó khăn, thách thức trong 2 năm qua chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các cấp bộ Đoàn thành phố huy động sự vào cuộc của đông đảo ĐVTN, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, góp phần phấn đấu cùng các xã của thành phố đạt chuẩn NTM trong năm 2022.

Theo đó, toàn Đoàn đã huy động ĐVTN thực hiện bê tông hóa hơn 1.000m đường nông thôn mới; phối hợp xây dựng 6 vườn mẫu, sân vui chơi trẻ em diện tích 300m2 tại trường mầm non Thác Cát, xã Hòa Bình; vẽ 300m tranh bích họa “Theo dòng lịch sử Quảng Ninh” tại phường Bãi Cháy; trồng mới hơn 5000 cây xanh tại các tuyến đường thanh niên quản lý; khánh thành 10 cổng chào thôn; xây dựng, sửa chữa 4 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”, xây dựng “Bể chứa rác thải”… với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng… Đồng thời, huy động hằng trăm lượt ĐVTN định kỳ ra quân dọn vệ sinh môi trường, tham gia chiến dịch “Hãy làm sạch biển”...

Trên đây chỉ là 2 mô hình “Dân vận khéo” điển hình đã và đang tạo được sự lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân. Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh gắn việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, quan tâm xây dựng mới các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng vào giải quyết những vấn đề khó, phức tạp, bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương và phù hợp với tâm tư, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng và những đổi mới trong công tác dân vận của tỉnh nói chung đã và đang góp phần tích cực đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, tạo sự đồng thuận, nhân lên sức mạnh đoàn kết toàn dân, tạo động lực quan trọng để xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

(baoquangninh.com.vn) 

 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất