Thứ Tư, 19/6/2024
“Dân vận khéo” ở huyện miền núi Như Xuân
 

Do làm tốt công tác dân vận, nhiều hộ dân ở thôn Thanh Niên, xã Xuân Hòa
đã đưa cây ăn quả vào trồng trên diện tích đất đồi.


Là huyện miền núi nên trong quá trình triển khai, vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận ở Như Xuân gặp không ít khó khăn, nhất là việc thực hiện “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững. Khó khăn lớn nhất là nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng chưa đầy đủ, chưa sâu sắc.

Để công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu, thực chất, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung quán triệt, triển khai tuyên truyền đến tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan điểm, tư tưởng của Bác Hồ về công tác dân vận; ban hành Quyết định số 515-QĐ/HU, ngày 20/6/2009 về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận khéo ở cơ sở đến năm 2010 và những năm tiếp theo”. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 27/6/2013 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận chính quyền xã, thị trấn giai đoạn 2013-2020”. Bên cạnh đó huyện tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới”; Quyết định số 464-QĐ/TU, ngày 6/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa”. Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện đã thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, với phương châm hướng mạnh về cơ sở.

Thực hiện phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ bám sát tình hình, đặc điểm của địa phương để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn NTM, xã NTM, như “Tổ phụ nữ tự quản về an ninh - trật tự”, “Phụ nữ tham gia phòng, chống tội phạm”, “Đường hoa thay thế cỏ dại”, “Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh”. Nhờ “nói khéo”, “làm khéo”, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã vận động hội viên trồng được 17.950 cây xanh và xây dựng hơn 10 km đường hoa, hàng cây xanh, hàng rào xanh, gắn biển 77 “Nhà sạch - vườn đẹp”; duy trì có hiệu quả việc dọn vệ sinh môi trường, đoạn đường phụ nữ tự quản, đường ngõ xóm, với 21.725 lượt chị tham gia. Các cấp hội phụ nữ trong huyện còn hỗ trợ 61 gia đình hội viên ở xã Bình Lương, Xuân Bình, Thanh Phong làm 1.260 m hàng rào bằng cây chè mạn và 2.380 m hàng rào bằng cây dâm bụt; vận động 312 gia đình hội viên làm vườn rau sạch, 183 gia đình hội viên làm ngõ sạch, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí NTM, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững cũng được Hội LHPN huyện quan tâm. Trên cơ sở rà soát hộ nghèo, xác định nguyên nhân nghèo, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch giúp đỡ bằng việc làm cụ thể phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng gia đình hội viên, như: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ chức tài chính vi mô để chị em được vay vốn; giúp ngày công lao động, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi; phối hợp với các phòng, ban, ngành cấp huyện tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, đào tạo nghề... Từ cách làm này các cấp hội phụ nữ huyện Như Xuân đã giúp đỡ 468 gia đình hội viên nghèo và cận nghèo có việc làm, thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn của huyện Như Xuân đã tích cực tuyên truyền, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo cho người dân. Thông qua công tác dân vận, năm 2022 nhân dân huyện Như Xuân đã trồng mới gần 14 ha chè nguyên liệu, nâng tổng diện tích chè trồng mới toàn huyện lên khoảng 25 ha; trồng mới 9,55 ha cây gai xanh, nâng tổng diện tích cây gai xanh toàn huyện lên 11,65 ha. Cây ăn quả tiếp tục được chú trọng phát triển, trong năm nhân dân trong huyện đã trồng mới gần 127 ha, nâng tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện lên hơn 1.323 ha. Sản xuất phát triển và cho hiệu quả kinh tế cao đã góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của huyện trong năm 2022 lên 43 triệu đồng.

Nổi bật hơn cả là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất. Theo đó, toàn huyện vận động nhân dân đóng góp được trên 55 tỷ đồng, hiến trên 6 ha đất cùng hoa màu và 45.300 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi. Trên cơ sở lồng ghép nguồn vốn của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp, các địa phương trong huyện đã làm hơn 80 km đường giao thông nông thôn, gần 150 km đường điện chiếu sáng, xây mới 11 công sở xã, 14 trung tâm văn hóa - thể thao xã, sửa chữa, làm mới 39 nhà văn hóa thôn, xây dựng 160 cổng chào, chỉnh trang và làm mới trên 6.142 căn nhà. Đến nay Như Xuân đã có 5 xã và 60 thôn đạt chuẩn NTM, 2 thôn NTM kiểu mẫu.

Hiện nay toàn huyện có 22 đơn vị đăng ký 42 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền huyện Như Xuân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh cũng như xây dựng NTM, đô thị văn minh. Qua đó, củng cố lòng tin vững chắc của nhân dân với Đảng.

(baothanhhoa.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất