Thứ Năm, 13/6/2024
Hội nghị toàn quốc sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
 
Toàn cảnh Hội nghị 


Hội nghị được tổ chức trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu ở các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Đảng đoàn, bộ, ban, ngành Trung ương; cán bộ chủ chốt các ban, bộ, ngành; các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu của các ngành, địa phương trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, thời gian qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước. Việc học tập và làm theo Bác được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Báo cáo tại hội nghị sơ kết ba năm đã nêu bật những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành; cũng như việc tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương. Báo cáo thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm; tập trung chỉ ra những khó khăn, tồn tại, vướng mắc ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, chia sẻ, trao đổi nhiều kinh nghiệm về cách thức quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị, nhất là việc lựa chọn nội dung, hình thức học tập và làm theo một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, cá nhân; gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện các quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,… và các phong trào thi đua yêu nước.

 
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đạt được trong thực hiện Chỉ thị; biểu dương các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ba năm qua.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc, chủ động, sáng tạo với nhiều cách làm sát hợp với tình hình của mỗi địa phương, đơn vị; tập trung chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với các phong trào xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị... Đồng thời, tích cực kiểm tra, đôn đốc, từng bựớc tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhiều cấp ủy lựa chọn khâu đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, tạo phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ được chú trọng, hình thức phong phú, diễn ra sôi nổi ở các cấp, như tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, tọa đàm, hội thảo, thi kể chuyện về Bác, triển lãm, tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác... Đặc biệt, sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, nhà báo, văn nghệ sĩ đã tạo nên nhiều tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật có giá trị, tạo hiệu ứng, lan tỏa trong xã hội, góp phần làm cho nhân dân ta hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả của Bác; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch (tiêu biểu như Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân).

Đồng chí khẳng định, kết quả thực hiện Chỉ thị đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng; hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đóng góp quan trọng cho việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện Chỉ thị: Một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa thực sự chủ động trong việc lựa chọn nội dung đột phá để thực hiện Chỉ thị; những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa được quan tâm đúng mức; còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm ở một số địa phương, đơn vị hình thức còn đơn điệu, chưa hấp dẫn và chưa phù hợp với các đối tượng. Chưa tạo được phong trào hành động sâu rộng, thiết thực, cụ thể ở các cấp, các ngành gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Việc phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao; sức lan tỏa từ các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác tới đông đảo quần chúng nhân dân còn hạn chế. Việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời; chưa phát hiện sớm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến vi phạm kỷ luật đảng hoặc bị xử lý theo pháp luật.

Nhấn mạnh trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Hồ (19/5/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực, nhất là về công tác tổ chức và cán bộ. Cùng với đó, phải duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng, tận dụng sự phát triển của khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác; kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong nội dung này, cần phát huy tối đa vai trò của hệ thống báo chí, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Phải chuyển nhận thức thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong học và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, cần chuẩn bị thật tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân phải có chương trình, kế hoạch thật cụ thể, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phải tạo được phong trào chuyển biến thực sự theo gương Bác về nội dung này, nhất là trong tình hình đất nước hiện nay (tiết kiệm văn phòng phẩm, xăng xe, điện nước, đi máy bay giá rẻ; tiết kiệm trong các dự án đầu tư; tiết kiệm trong tiêu dùng cá nhân, trong tổ chức việc cưới, lễ hội.... Đi công tác cơ sở, Văn phòng Trung ương đã bố trí xe đi chung cho cấp phó các ban Đảng).

Đồng chí Trần Quốc Vượng mong muốn mỗi tập thể, cá nhân, mỗi gia đình cần làm tốt việc bảo vệ môi trường sống bằng những việc làm rất cụ thể, như: từng ngày nhắc nhở nhau cùng giữ gìn vệ sinh thật tốt trên địa bàn dân cư, không vứt rác bừa bãi, tích cực trồng và bảo vệ cây xanh, thực hiện tốt phong trào chống rác thải nhựa. Cả hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư phải tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường.

(nhandan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất