Thứ Ba, 25/6/2024
Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

 Quang cảnh hội thảo


Các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đồng chủ trì.
Dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc 2 Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và khối doanh nghiệp một số tỉnh, thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học và một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phát biểu của đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định: Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” được tổ chức vào dịp cả nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, góp phần thể hiện lòng kính yêu vô hạn của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương, luôn hướng về Bác, nguyện học tập, làm theo và noi gương Bác. Đây còn là dịp để tôn vinh, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong học tập, làm theo, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đưa ra những tư tưởng, quan điểm về nêu gương mà chính Người còn là hiện thân cao đẹp nhất về trách nhiệm nêu gương trước Đảng, trước nhân dân. Phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng, phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân…


 Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu tại hội thảo


Phát biểu tại hội thảo, GS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương xúc động:
“Sức hấp dẫn, cảm hóa thuyết phục con người ở Hồ Chí Minh, trước hết thể hiện ở sự chân thành, tấm lòng thành thực, sự khiêm nhường, vị tha - nhân ái và khoan dung của Người trong đối xử với con người; ở sự giản dị, đức khoan dung, vị tha và độ lượng… phong cách ứng xử Hồ Chí Minh theo đó còn mãi có giá trị và ý nghĩa giáo dục đối với chúng ta. Học theo phong cách của Người là phải sáng tạo, nhất là phải thấy Người giản dị chứ không giản đơn, suốt đời chống chủ nghĩa cá nhân nhưng không bao giờ xem nhẹ, phủ nhận cá nhân. Hơn nữa không chỉ nỗ lực nhận thức, đó là điều kiện cần, phải ra sức thực hành, đó là điều kiện đủ. Không gì thiết thực và có ý nghĩa hơn vào lúc này là: trau dồi văn hóa ứng xử, thực hành văn hóa ứng xử, nhất là ứng xử với dân theo tấm gương sáng Hồ Chí Minh”. 

Đã có 60 tham luận với ý nghĩa giá trị lý luận và thực tiễn cao đã được gửi tới Hội thảo, thể hiện tinh thần, thái độ, trách nhiệm, sự tâm huyết của tác giả đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Các tham luận, phát biểu trao đổi tại Hội thảo đã tập trung làm rõ những nội dung như: Những vấn đề lý luận và thực tiễn nói chung, những nguyên tắc, phương pháp nói riêng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương và làm gương; thực trạng noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương; những bài học kinh nghiệm, những giải pháp, kiến nghị đề xuất để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách nêu gương Chủ tịch Hồ Chí Minh… Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu, nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải việc làm cao siêu, to tát mà rất gần gũi, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt hằng ngày. Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương cho quần chúng nhân dân, theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả…

Tin và ảnh: Phan Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất