Thứ Tư, 24/7/2024
Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới
 
Quang cảnh hội nghị. 


Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là yêu cầu cần thiết, khách quan. Kết luận số 64-KL/TƯ ngày 28/5/2013 Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (Khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” nêu rõ: “Việc đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chưa đáp ứng được yêu cầu”. Vì vậy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phải tiến hành Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới”.

Vấn đề cốt lõi là phải nhìn thấy rõ, định danh được các nội dung gì và những phương thức nào để vận dụng cho đúng thời điểm, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể trong thời kỳ đổi mới hội nhập và phát triển. 6 tỉnh được chọn để điều tra, khảo sát trong Dự án tgồm: TP Hồ Chí Minh, Gia Lai, Quảng Bình, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hà Giang.

Tại hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới là yêu cầu cần thiết, khách quan. Vì vậy, qua Dự án, các vấn đề cốt lõi đã được đặt ra là phải thấy rõ, định danh được các nội dung, những phương thức để vận động cho đúng thời điểm, điều kiện , hoàn cảnh cụ thể trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Ông Vũ Trọng Kim, nguyên Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, chủ nhiệm Dự án cho biết: Mục đích của Dự án là đánh giá việc thực hiện các văn bản chỉ đạo về  tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Tìm thấy trong thực tiễn vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo ông Vũ Trọng Kim, phần quan trọng nhất của dự án là những giải pháp đề xuất đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới: Giải pháp tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức MTTQ Việt Nam các cấp: Hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có năng lực, tâm huyết, có chuyên môn vững vàng, đồng thời nắm bắt rõ được vai trò và yêu cầu công việc của từng  thực vị trí được giao nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất công việc của mình.

Cùng với đó, có hướng tiếp cận đối với một số địa phương còn chậm hay gặp khó khăn trong quá trình đổi mới cũng như lên kế hoạch đổi mới nội dung và phương thức hoạt động MTTQ: Nắm bắt được những khó khăn, mới rào cản cần tháo gỡ và cùng tham gia tháo gỡ những khó khăn rào cản đã nêu. Bên cạnh đó có thêm các văn bản hướng dẫn cụ thể cũng như cập nhật tình hình đổi nội dung, phương thức hoạt động. Nên có sự quán triệt và thống nhất trong nhận thức của cán bộ, công chức MTTQ Việt Nam các cấp về nội dung và phương thức hoạt động chính yếu, trọng tâm của MTTQ. Cuối cùng là lên kế hoạch xây dựng các chương trình tập huấn, nâng cao kỹ năng và chuyên môn cho cán bộ, công chức MTTQ Việt Nam các cấp nhằm đáp ứng nhu cầu mới, trong đó nên có trọng tâm và xác định cụ thể những mục đích cần đạt được.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá Dự án trên có giá trị thực tiễn rất cao. Các tác giả của Dự án điều tra, khảo sát đã dày công nghiên cứu, điều tra cung cấp được nhiều thông tin có giá trị về thực tiễn, lý luận đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên Chủ tịch cũng lưu ý, nội dung giám sát và phản biện là hoạt động nổi bật của Mặt trận từ khi có Quyết định 217, 218 ngày 12/12/2013 đến nay, như vậy hoạt động giám sát, phản biện cần được đề cập đậm nét hơn trong Dự án. Bên cạnh đó, Dự án mới được điều tra, khảo sát  tại 6 tỉnh thành cho thấy thiếu tính đại diện cho Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long. Trụ cột chính là Hà Nội lại không có trong danh sách điều tra, khảo sát nên cần bổ sung, nghiên cứu thêm. Về các giải pháp đổi mới, cần làm rõ hơn nữa các giải pháp về đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Nguồn: daidoanket.vn, ngày 08/11/2017

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất