Thứ Năm, 25/7/2024
Bắc Kạn: Hội thảo về phát huy tính dân chủ trong hoạt động của chính quyền
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Theo báo cáo đề dẫn tại hội thảo, việc xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện thực chất chính là sự gắn kết các công việc như cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dân chủ, chấn chỉnh lề lối, tác phong, xây dựng đạo đức công vụ, giải quyết tốt việc khiếu nại, tố cáo, công tác đối thoại và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là tổ chức, triển khai có hiệu quả chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, cơ quan nhà nước, tạo hình ảnh chính quyền thân thiện, gần gũi hơn...

Để xây dựng thành công mô hình "Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân”, “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ", cấp ủy và chính quyền các cấp huyện Ba Bể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng nhằm giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ và có nhận thức đúng đắn về công tác dân vận của chính quyền, từng bước nâng cao và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ, góp phần quan trọng trong xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”./.

Nguyễn Nghĩa/ baobackan.org.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất