Thứ Sáu, 21/6/2024

Đổi mới công tác dân vận để tăng cường đoàn kết, dân chủ và đồng thuận ở Thành phố Hồ Chí Minh

         
Nguyễn Văn Hiếu
Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN