Thứ Sáu, 14/6/2024

Đổi mới công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

        
Thiếu tướng Tráng A Tủa
Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN