Thứ Sáu, 24/5/2024

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - Kết quả và kinh nghiệm ở Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương

       
Nguyễn Long Hải
Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN