Thứ Năm, 13/6/2024

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

       
Trương Thanh Huyền
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN