Thứ Tư, 24/7/2024

"Yên dân" - Nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    
Đại tá, PGS.TS. Lê Xuân Thủy, Thiếu tá, Th.S Nguyễn Quang Bình
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN