Thứ Sáu, 21/6/2024
Chăm sóc và bảo đảm thực hiện quyền của người khuyết tật, trẻ mồ côi

 Quang cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam khoá II, Chủ tịch Danh dự của Hội từ khoá III đến nay; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.


 Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 
Nguyễn Trọng Đàm trình bày Báo cáo tại Đại hội 

Báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 Nguyễn Trọng Đàm cho biết: Mặc dù là nhiệm kỳ có nhiều khó khăn nhưng Hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên và ghi nhận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ giúp đỡ, tạo điều kiện của các Ban, Bộ, ngành có liên quan nhất là Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, cấp ủy, chính quyền địa phương. Hoạt động Hội đạt kết quả cao và toàn diện cả về nguồn lực vận động và số lượng đối tượng được trợ giúp; Phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú, có nhiều đổi mới, chuyển mạnh sang các hoạt động trợ giúp mang tính bền vững, tạo môi trường, tạo cơ hội để người khuyết tật, trẻ mồ côi, các đối tượng yếu thế tự vươn lên tham gia vào các hoạt động kinh tế -xã hội, hòa nhập cộng đồng… đóng góp không nhỏ vào việc thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật, trẻ mồ côi, vào công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của Đảng và nhà nước.

Hoạt động Hội tuân thủ theo quy định của pháp luật, tôn chỉ mục đích và điều lệ Hội, không để xảy ra sai phạm, khuyết điểm. Tổ chức Hội tuy có những xáo trộn nhất định ở một số địa phương nhưng về tổng thể vẫn ổn định với nòng cốt là Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, là nền tảng cho hoạt động của Hội. Mặc dù không phát triển thêm được tổ chức Hội thành viên cấp tỉnh nhưng nhiệm kỳ qua, nhiều địa phương đã phát triển thêm được các tổ chức Hội ở cấp huyện, xã, có nơi thành lập được cả chi hội ở thôn, xóm, kết nạp thêm nhiều hội viên cá nhân, hoạt động rất hiệu quả, tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí của một Hội đặc thù trước Đảng, Nhà nước cũng như cộng đồng xã hội, là địa chỉ tin cậy của các nhà tài trợ trong và ngoài nước, chỗ dựa tinh thần của người khuyết tật, trẻ mồ côi, những người yếu thế trong xã hội.

Trong nhiệm kỳ V giai đoạn 2017 - 2022, các cấp hội đã huy động nguồn lực đạt trị giá hơn 2.862 tỷ đồng để trợ giúp hơn 16 triệu người khuyết tật, trẻ mồ côi, vượt gần 1.400 tỷ đồng so với mục tiêu đề ra. Con số này cho thấy, càng trong khó khăn, “tinh thần tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam càng phát huy, lan tỏa trong cộng đồng.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tiếp tục tập trung kết nối nguồn lực xã hội đạt trị giá ít nhất 3.000 tỷ đồng, trợ giúp hàng triệu lượt người yếu thế. Để đạt mục tiêu này, Hội phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương nhân rộng mô hình “Mỗi cơ quan, tổ chức nhận đỡ đầu, trợ giúp một người hoặc một nhóm người khuyết tật”...


 Ban Chấp hành Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam
khóa VI ra mắt Đại hội

Đại hội khóa VI (nhiệm kỳ 2022 - 2027) đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 80 ủy viên. Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu 11 ủy viên Ban Thường vụ, Ban Thường trực. Đồng chí Nguyễn Trọng Đàm được tín nhiệm bầu là Chủ tịch; các đồng chí: Trần Thị Dung, Nguyễn Mạnh Hùng được tín nhiệm bầu là Phó Chủ tịch Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.


 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định: Kế thừa, phát huy truyền thống "Thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, ban hành và bổ sung hoàn thiện nhiều chính sách xã hội, nhằm bảo vệ, chăm sóc ngày càng tốt hơn những người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có người khuyết tật và trẻ mồ côi - nhóm người khó khăn, thiệt thòi nhất trong xã hội. Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Luật người khuyết tật, Luật trẻ em và các Đề án, chương trình lớn của Chính phủ liên quan đến người khuyết tật, trẻ mồ côi được ban hành và thực thi đã thể hiện không chỉ cam kết chính trị mạnh mẽ mà còn là những giải pháp thiết thực, cụ thể của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ, trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi vươn lên hoà nhập cộng đồng, thực hiện được quyền con người của mình.

Trong những năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã đóng góp có hiệu quả vào thực hiện chính sách xã hội hoá, vận động nguồn lực từ xã hội để tổ chức bảo vệ, chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi, người yếu thế khác, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao nhận thức, nhìn nhận khả năng người khuyết tật và trẻ mồ côi, cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao đời sống cho người khuyết tật và trẻ mồ côi vươn lên, hòa nhập cộng đồng, sống bình đẳng, được hưởng đầy đủ quyền con người của mình.

Trong nhiệm kỳ qua, dù trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội hết sức khó khăn vì thiên tai, dịch bệnh, nhưng Hội vẫn vận động được hơn 2.862 tỉ đồng để tổ chức nhiều chương trình, dự án hỗ trợ, trợ giúp cho hơn 16 triệu lượt người hưởng lợi. Điều đó đã thể hiện sự thích ứng nhanh, những sáng tạo của Hội và các tổ chức thành viên khi tìm ra hướng đi mới, cách làm mới trong điều kiện có dịch để tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ đối tượng kịp thời, hiệu quả và an toàn. Các chương trình do Hội khởi xướng, tham mưu, tổ chức đã góp phần tích cực góp phần cùng Nhà nước bảo vệ, trợ giúp, chăm sóc và từng bước bảo đảm thực hiện quyền của người khuyết tật, trẻ mồ côi, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, công bằng, vì sự tiến bộ chung của xã hội, sự phát triển bền vững của đất nước, để không ai bị bỏ lại phía sau. Hoạt động của Hội thực chất là đã tham gia đóng góp tích cực vào công tác dân vận của Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ.


 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa Ban Chấp hành
Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam khóa V

Trong nhiệm kỳ tới, để phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời đáp ứng, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò là cầu nối giữa cộng đồng và đối tượng, vai trò là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước và xã hội trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị: Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; góp phần làm thay đổi nhận thức xã hội, nhận thức của các cấp, các ngành và của bản thân người khuyết tật, trẻ mồ côi. Đẩy mạnh việc chấp hành, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hội cũng chú ý hơn nữa công tác phản biện xã hội, kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoàn thiện hơn nữa hệ thống chính sách, pháp luật về người khuyết tật, trẻ mồ côi nói riêng và chính sách xã hội nói chung.

Bên cạnh đó, Hội cũng cần tập trung thực hiện chính sách xã hội hóa bằng việc đổi mới nội dung, hình thức, tăng hiệu quả công tác vận động nguồn lực xã hội nhiều hơn nữa để cùng với ngân sách nhà nước, trợ giúp tốt hơn nữa cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng khó khăn khác; tham gia thực hiện tốt các Chương trình, Đề án trợ giúp người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội, Hội viên vì lợi ích của người khuyết tật, trẻ mồ côi. Tích cực tham gia công tác đối ngoại nhân dân, phát triển hơn nữa sự hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; góp phần vào công tác ngoại giao nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh: Các cấp hội cần sáng tạo những hình thức hoạt động mới vừa đảm bảo tuân thủ pháp luật, vừa phù hợp với những yêu cầu, điều kiện mới để đáp ứng tốt hơn quyền, lợi ích chính đáng của người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Hội ở cấp Trung ương, Hội ở cấp tỉnh, thành phố tiếp tục nâng cao năng lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ được nhà nước giao, đồng thời chủ động kiến nghị đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xây dựng và thực hiện một số dự án về đảm bảo an sinh xã hội, dạy nghề, chăm sóc phục hồi chức năng.

Các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm hơn nữa; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; thực hiện các chính sách, pháp luật đã ban hành đối với người khuyết tật và trẻ mồ côi; tạo điều kiện cho Hội và các tổ chức thành viên hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn, góp phần bảo đảm quyền của người khuyết tật, trẻ mồ côi theo đúng quy định của pháp luật và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ ngành, các cấp chính quyền, cơ quan hữu quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn để Hội phát huy hiệu quả hoạt động hơn nữa.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", sát cánh cùng Hội, tham gia tích cực, hưởng ứng những lời kêu gọi, những phong trào, hoạt động của Hội nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Với truyền thống 30 năm hoạt động, phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ V, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng rằng Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng với sự giao phó của Nhà nước, niềm tin của các nhà tài trợ, sự tin yêu của người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi đã trao Bằng khen các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi trong thời gian qua.


 Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi giai đoạn 2016 - 2020

* Cùng ngày, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (25/4/1992 - 25/4/2022) và chương trình “Một trái tim - Một thế giới” lần thứ 17 năm 2022. 

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội Đào Ngọc Dung; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng.


 Biểu diễn nhạc cụ dân tộc của học sinh khiếm thị Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Một trái tim - Một thế giới” 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới các thế hệ lãnh đạo Hội, các cá nhân, tổ chức đã không ngừng đóng góp cho nhiệm vụ chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong 30 năm hoạt động, Trung ương Hội và các tổ chức thành viên đã trực tiếp vận động ủng hộ được tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền là gần 5.400 tỷ đồng. Từ nguồn lực quý giá đó, Hội triển khai các hoạt động nhằm giải quyết những nhu cầu bức thiết nhất của người khuyết tật, trẻ mồ côi trên cơ sở bám sát các chương trình, đề án của Chính phủ, nhiệm vụ Nhà nước và kế hoạch, chỉ tiêu của Hội, trợ giúp cho hơn 25 triệu lượt đối tượng được hưởng lợi.


 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay, ngoài sự quan tâm về nguồn lực vật chất, người khuyết tật và trẻ mồ côi cần được quan tâm về đời sống tinh thần. Việc triển khai các chương trình, hoạt động trợ giúp đa dạng, linh hoạt hơn, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để việc trợ giúp đạt hiệu quả toàn diện. Về huy động nguồn lực, Hội cần huy động sự đóng góp của xã hội cả về tri thức, thời gian, tâm tư, tình cảm..., cần nhận diện rõ hơn những trường hợp chưa được thống kê để có những hỗ trợ càng sớm càng tốt và đặc biệt cần huy động hỗ trợ đúng người, đúng lúc, không được để chỗ thừa, chỗ thiếu.

 
 Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận TW
và đồng chí Nguyễn Trọng Đàm, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam
 trao kỷ niệm chương tặng các nhà hảo tâm

Trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật “Một trái tim - Một thế giới” lần thứ XVII. Đây là chương trình thường niên của Hội nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về các vấn đề của người khuyết tật, biểu dương những tấm gương vượt khó, tri ân các nhà bảo trợ, đồng thời vận động quyên góp ủng hộ Quỹ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam.

Tại chương trình “Một trái tim - Một thế giới” lần thứ 17, bước đầu, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ nguồn lực đạt trị giá hơn 32 tỷ đồng./.

Hoàng Phong

 

 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất