Thứ Năm, 25/7/2024
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam triển khai toàn diện công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn tớiTại Hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký VUFO Phan Anh Sơn trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Phan Anh Sơn cho biết, trong năm 2022, VUFO đã triển khai thống nhất và đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại nhân dân. Cụ thể, tiếp nối quán triệt đường lối đối ngoại của Đại hội XIII cũng như quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Theo đó tiếp tục khẳng định vai trò của đối ngoại nhân dân trong xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Về công tác hòa bình, đoàn kết và hữu nghị, trong 6 tháng đầu năm, VUFO và các tổ chức thành viên đã thực hiện 256 hoạt động kỷ niệm thiết lập quan hệ và các sự kiện quan trọng với các nước duy trì tiếp xúc, trao đổi và làm việc trực tiếp hoặc trực tuyến với các đối tác cũ, thiết lập quan hệ với một số đối tác mới.

Trong công tác phi chính phủ nước ngoài, 436 tổ chức có các chương trình dự án, hoạt động thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2022. Công tác quản lý, cấp giấy đăng ký, kiểm tra các chương trình dự án được tiến hành thường xuyên nhằm hỗ trợ các địa phương và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

VUFO cũng thường xuyên phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ ngoại giao góp ý cho các đề án mà Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ ngoại giao và các bộ ngành khác đề nghị đóng góp ý kiến. Ngoài ra, còn có các báo cáo chuyên đề về tình hình, vấn đề cụ thể.

Trong hoạt động thông tin tuyên truyền, đối ngoại, hệ thống các cơ quan, báo chí và các bộ phận làm công tác thông tin đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục đổi mới.

Về phát triển tổ chức, VUFO đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ. Trong đó, cử 2 cán bộ tham gia kỳ thi thăng hạng lên chuyên viên cao cấp và 10 chuyên viên tham gia kỳ thi thăng hạng lên chuyên viên chính. Ngoài ra, VUFO đã làm việc với các đoàn công tác của Bộ Nội vụ và Ban chỉ đạo Đề án 103.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên 335 hoạt động được tổ chức tại 52 tổ chức địa phương. Cơ quan cũng đã phối hợp/hỗ trợ với các địa phương tổ chức thành công các Hội nghị xúc tiến, gặp mặt, tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân và hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm 2022, ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh VUFO triển khai các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch, tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội của Hội đồng Hòa Bình thế giới lần thứ 22.

Ngoài ra, tiếp tục tham gia và tổ chức các sự kiện song phương và đa phương; tổ chức sơ kết chương trình quốc gia về tăng cường quan hệ và vận động viện trợ với các đối tác, tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025; một số hoạt động liên quan đến xây dựng và phát triển hệ thống công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, công tác phát triển các tổ chức thành viên.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của VUFO, đồng thời khẳng định vai trò vị thế trong đối ngoại nhân dân.

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng VUFO cần làm rõ hơn bản sắc với nhân dân ở các quốc gia là đối tác chiến lược quan trọng; nghiên cứu tiếp cận thiết lập quan hệ với các phong trào xã hội tiến bộ trên thế giới; thiết lập lại viện nghiên cứu về đối ngoại nhân dân trên thế giới để tăng tầm trí tuệ và đặc biệt, cần nêu ra tiếng nói về ủng hộ hòa bình, nhân dân các nước.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cũng cho biết, VUFO cần tiếp tục củng cố quan hệ với các đối tác cũ; gắn kết chặt chẽ hơn nữa với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước; kết nối với tổ chức phi chính phủ ở các tỉnh để có tiếng nói chung liên quan đến vấn đề toàn cầu; tập trung công tác tổ chức bộ máy, đặc biệt quan tâm những người đứng đầu…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga bày tỏ cảm ơn và ghi nhận các ý kiến của các Ủy viên Ban thường vụ và các đại biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phương Nga khẳng định VUFO sẽ cố gắng triển khai tốt các hoạt động của tình đoàn kết hữu nghị, đặc biệt với các đối tác có ngày kỷ niệm lớn như Lào, Campuchia...

Bên cạnh đó, VUFO sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm tiếp tục phục vụ cho công cuộc phát triển của đất nước, đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại cùng công tác người Việt Nam ở nước ngoài rộng khắp trên toàn hệ thống.

(baoquocte.vn) 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất