Thứ Sáu, 21/6/2024
Hòa Bình: Quy chế dân chủ ở cơ sở tạo đồng thuận trong nhân dân
 

Cán bộ tiếp dân tại Bộ phận một cửa thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) hướng dẫn người dân
đến giải quyết thủ tục hành chính.


Điểm nhấn từ khối xã, phường, thị trấn

Thực hiện QCDC ở cơ sở tại khối xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nhiều điểm tích cực trong thời gian qua. Thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) có địa bàn rộng, đông dân cư với hơn 2.500 hộ, hơn 10.200 nhân khẩu. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa của thị trấn đã tiếp hơn 3.000 lượt người dân đến giao dịch, giải quyết 5 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng chí Phạm Hồng Đức, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Vụ Bản cho biết: "Quy định về các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại khu vực tiếp công dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân luôn có ý thức trách nhiệm cao với nhân dân thông qua thái độ phục vụ tận tình, tác phong làm việc nhanh nhẹn, giải quyết đúng hạn các thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Ban giám sát đầu tư cộng đồng của thị trấn đã tổ chức 2 cuộc giám sát công trình xây dựng khu vực phố Côm và phố Cháy trong 6 tháng đầu năm. Ngoài ra, các hoạt động an sinh xã hội, kế hoạch xây dựng các hạng mục đều được cấp uỷ, chính quyền địa phương lấy ý kiến trực tiếp của nhân dân thông qua các cuộc họp dân, thông tin công khai để nhân dân nắm được, trực tiếp tham gia giám sát”.

Khối dân vận các xã, phường, thị trấn đều thực hiện tốt việc công khai các nội dung với nhiều hình thức như: Qua hệ thống loa truyền thanh, niêm yết trên bảng tin, tại các cuộc họp để người dân được biết, bàn và quyết định trực tiếp về đóng góp xây dựng quy ước, hương ước, xét chọn gia đình văn hóa, hưởng chính sách xã hội, sáp nhập thôn, xóm, xây dựng nông thôn mới... Hiện, 100% xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát, bổ sung quy chế trong hoạt động của chính quyền trên tất cả các lĩnh vực; 100% cấp ủy, chính quyền cấp xã đã đưa nội dung thực hiện QCDC ở cơ sở thành tiêu chí bình xét thi đua hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên. 100% xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần giảm thiểu tình trạng đơn thư, khiếu kiện vượt cấp. Qua đó, củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh xây dựng được 163 Ban thanh tra nhân dân với hơn 1.700 thành viên; 169 Ban giám sát đầu tư cộng đồng với hơn 1.700 thành viên; trên 1.500 tổ hoà giải với hơn 10.100 hòa giải viên, các tổ đã tham gia hòa giải 100% việc phát sinh tại cơ sở, tỷ lệ hòa giải thành đạt 60 - 70%.

Phát huy vai trò người đứng đầu gương mẫu, trách nhiệm

Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn nhận thức và phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Theo đó, đảm bảo việc chỉ đạo, quản lý, điều hành đúng chức năng, nhiệm vụ, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trước cán bộ, đảng viên, nhân dân. Điều đó được thể hiện rõ nét qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu các cấp. Trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức 3 buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, có 14 lượt công dân đến gửi đơn, thư kiến nghị, phản ánh. Các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy tổ chức 30 buổi tiếp công dân định kỳ. Các đồng chí Bí thư xã, phường, thị trấn tổ chức tiếp công dân định kỳ 2 ngày/tháng.

Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy tiếp nhận 59 đơn, thư các loại (4 đơn khiếu nại, 16 đơn tố cáo, 39 đơn phản ánh); đã xử lý 55 đơn, 4 đơn đang nghiên cứu tham mưu, xử lý. Các huyện, thành ủy tiếp nhận 95 đơn thư; Đảng ủy cấp xã tiếp nhận 303 đơn, thư. Các đơn, thư được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, giải quyết kịp thời những vướng mắc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; đồng thời xử lý, ngăn chặn những hành vi nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong khi thi hành công vụ, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Đinh Thị Thuỷ, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ cho biết: "Song song với các hoạt động của cấp uỷ, chính quyền thì MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội ở các cấp đã tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần nâng cao vai trò người đứng đầu, nhất là đẩy mạnh giám sát theo chuyên đề. Nổi bật trong 6 tháng đầu năm như Ủy ban MTTQ tỉnh tiến hành 3 đợt kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các đơn vị; Hội LHPN tỉnh tổ chức giám sát về nội dung "đảm bảo tỷ lệ nữ trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” tại 3 huyện… Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân được nêu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình, góp tiếng nói vào sự phát triển chung của tỉnh”.

(baohoabinh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất