Thứ Sáu, 21/6/2024
Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật về Quân đội với chủ đề “80 năm Quân đội anh hùng”

 

Cuộc thi ảnh nghệ thuật, ảnh báo chí toàn quốc về QĐND Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024 với chủ đề “80 năm Quân đội Anh hùng” do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm mục đích triển khai các hoạt động trọng điểm của Bộ Quốc phòng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; góp phần tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; bồi dưỡng, nâng cao tỉnh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của toàn quân, toàn dân, nhất là thế hệ trẻ trong tham gia xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các tác phẩm dự thi gồm Ảnh báo chí (đã được đăng tải trên các loài hình báo in hoặc báo điện tử, có trích dẫn ngày, tháng, năm đăng tải; địa chỉ đăng tải; tác giả; chú thích ảnh) và ảnh nghệ thuật được sáng tác trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2024.

Thời hạn nhận tác phẩm: từ 00h00' ngày 01/4/2024 đến 23h59' ngày 30/9/2024.

Thông tin chi tiết về Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi, tác giả gửi tác phẩm dự thi truy cập tại website: www.cuocthianh80namquandoi.com. 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất