Thứ Năm, 25/7/2024
Phú Thọ: Nâng cao hiệu quả tuyên tuyền về công tác dân vận từ kinh nghiệm Tạp chí Dân vận

 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ
hướng dẫn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ
 nghiên cứu, học tập kinh nghiệm công tác từ Tạp chí Dân vận
   

Trong định hướng lãnh đạo công tác dân vận, Phú Thọ xác định cán bộ dân vận các cấp phải biết, nắm được thông tin, phải hiểu rõ nhiệm vụ, có cách thức học tập kinh nghiệm từ các địa phương, đơn vị khác; tiếp đó phải mở rộng các kênh thông tin, tuyên truyền về hoạt động dân vận để các cấp, các ngành, mọi người biết đến, đồng thuận ủng hộ. Trong bối cảnh các ban xây dựng Đảng tỉnh khai thác chung trang tin điện tử do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, điều hành, không có trang tin điện tử riêng, từ tháng 2/2012, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã nghiên cứu, học tập hình thức, nội dung các chuyên mục của Tạp chí Dân vận kết hợp với khảo sát, trao đổi kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố để xuất bản cuốn Thông tin Dân vận Phú Thọ làm tài liệu nghiên cứu, thông tin, tuyên truyền nghiệp vụ trong tỉnh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ quán triệt đến hệ thống dân vận, cán bộ dân vận toàn tỉnh, mỗi đơn vị ở cấp huyện và cơ sở có từ 01 - 02 cuốn Tạp chí Dân vận phát hành định kỳ cùng với cuốn Thông tin Dân vận Phú Thọ. Tạp chí Dân vận và Thông tin Dân vận Phú Thọ được sử dụng vừa để nghiên cứu, học hỏi, nâng cao nhận thức, vừa vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị và trở thành kênh thông tin cần thiết trong hệ thống Dân vận toàn tỉnh, là tài liệu quan trọng đối với mỗi cán bộ làm công tác dân vận, thực sự mang đến hiệu quả lớn trong tuyên truyền về công tác dân vận và đã góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận trên địa bàn tỉnh nhiều năm qua.

Với yêu cầu mỗi cán bộ dân vận phải là một tuyên truyền viên về công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian qua, nhiều tin, bài, phóng sự, hình ảnh về công tác dân vận đã được cán bộ dân vận các cấp cung cấp đăng tải tuyên truyền kịp thời trên các phương tiện truyền thông như trang tin điện tử của chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị; các tập san, bản tin, thông tin… của các cơ quan, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; báo, đài của tỉnh, của Trung ương. Đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền hoạt động dân vận ở Phú Thọ trên Tạp chí Dân vận và Trang tin điện tử Dân vận (danvan.vn), mỗi năm thường xuyên có từ 01 - 02 bài đăng trên Tạp chí Dân vận. Ngoài ra, tin, bài do các cộng tác viên của cuốn Thông tin Dân vận Phú Thọ, phóng viên Báo Phú Thọ… cũng thường xuyên được đăng tải trên Trang tin điện tử Dân vận, tập trung ở các chuyên mục “Tin hoạt động”, “Công tác dân vận của chính quyền”, “Quy chế dân chủ ở cơ sở”, “Điển hình dân vận khéo”, “Công tác Mặt trận và đoàn thể nhân dân”…                       

Để tuyên truyền công tác dân vận được thường xuyên, bài bản, nền nếp, hiệu quả, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo Phú Thọ và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã ký Chương trình phối hợp số 02 ngày 14/10/2013 “Tuyên truyền công tác dân vận giai đoạn 2013 - 2020”; thành lập Tổ cộng tác viên tuyên truyền công tác dân vận của cơ quan. Năm 2021, các cơ quan đã tiến hành tổng kết và ký Chương trình phối hợp số 06 ngày 22/3/2021 “Tuyên truyền công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2025”. Thực hiện Chương trình phối hợp, gần 10 năm qua, tuyên truyền về Dân vận, hoạt động dân vận, mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn toàn tỉnh tại báo, đài của tỉnh Phú Thọ trở thành hoạt động thường xuyên, có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Theo thống kê đã có trên 200 tác phẩm được đăng tải trong chuyên mục “Dân vận” và các chuyên mục khác của 4 ấn phẩm của Báo Phú Thọ; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã sản xuất và phát sóng trên 3.000 tin, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Ban Dân vận Tỉnh ủy định kỳ phối hợp xây dựng chuyên mục “Đảng trong cuộc sống”, chuyên đề công tác dân vận phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh số tháng 3 và tháng 9 hàng năm theo nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh phân công. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên 4 lĩnh vực cơ bản: phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở các địa phương, cơ sở để nhân rộng. Đồng thời để các tấm gương điển hình “Dân vận khéo” tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự lan tỏa, sức sống của công tác dân vận trong tình hình mới.          

Đến nay, hiệu quả tuyên truyền về công tác dân vận ở Phú Thọ đã được khẳng định, được lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận hàng năm, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị; đồng thời góp phần làm chuyển biến, thay đổi nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về công tác dân vận.

Năm 2022 và các năm tiếp theo, trong tuyên truyền về công tác dân vận, Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ tiếp tục tham mưu các cấp ủy, tổ chức đảng và hướng dẫn hệ thống dân vận trên địa bàn tỉnh tăng cường trang bị đầy đủ cuốn Tạp chí Dân vận, Thông tin Dân vận Phú Thọ; đồng thời tham gia tích cực viết tin, bài gửi Tạp chí Dân vận, Trang tin điện tử Dân vận. Thực hiện tốt Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Báo Phú Thọ và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, phối hợp triển khai cuộc thi viết về công tác dân vận, tấm gương “Dân vận khéo”... tạo sự đồng thuận, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận./.

Nguyễn Thị Thanh Huyền, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất