Thứ Sáu, 21/6/2024
Giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 Cụm đồng bằng sông Cửu Long
 
 Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ban Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực ĐBSCL; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Tháp.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt sâu rộng chủ đề “Năm Dân vận khéo 2020”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thiết thực, hiệu quả. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm giải quyết dứt điểm; công tác tiếp dân, tổ chức đối thoại với Nhân dân được duy trì và thực hiện hiệu quả. Một số địa phương duy trì thực hiện rộng khắp cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các ngành, các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo bền vững...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, những tiềm năng của địa phương, những thành tựu nổi bật, việc triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, nghị quyết định hướng lớn cho sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng; việc đạt được những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua gắn liền với sự đóng góp tích cực của công tác dân vận tỉnh nhà. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng chia sẻ về một số mô hình hiệu quả trong công tác dân vận của tỉnh Đồng Tháp như: “Tổ nhân dân tự quản” và Hội quán.

Thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu đã trao đổi về vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện công tác dân vận; những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm trong công tác dân vận của địa phương; những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với đời sống người dân và đề xuất những giải pháp tăng trưởng kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Quang ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được trong công tác dân vận của các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Thời gian tới, đồng chí Bùi Tuấn Quang đề nghị, công tác dân vận của các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL cần tập trung các nội dung: tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản có liên quan công tác dân vận. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của chính quyền; phát hiện, nhân rộng các mô hình, tấm gương “Dân vận khéo”; quan tâm đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tổng kết công tác dân vận và “Năm Dân vận khéo” 2020.

(baodongthap.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất