Chủ Nhật, 14/4/2024
Tỉnh ủy Hậu Giang lãnh đạo tăng cường và đổi mới công tác dân vận để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

 Lễ khánh thành Cầu Kênh Thống Nhất tại ấp 7B1, xã Vị Thanh (Vị Thủy, Hậu Giang)
với kinh phí vận động từ nguồn xã hội hóa 

Những kết quả tiêu biểu công tác dân vận

Hậu Giang là tỉnh có diện tích tự nhiên nhỏ, dân số thấp nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, tỉnh cũng có những tiềm năng, lợi thế riêng khi tiếp giáp với thành phố Cần Thơ và sông Hậu, có nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc đi qua, còn nhiều dư địa phát triển, đã hình thành những nền tảng cơ bản phát triển công nghiệp. Thực tiễn vô cùng phong phú đó đặt ra cho cấp ủy, chính quyền của tỉnh nhiều vấn đề cần phải giải quyết; trong đó, bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn với không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là mục tiêu xuyên suốt.

Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống Dân vận các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo để tham mưu cho cấp ủy đảng, kiến nghị với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, phát sinh, những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định tình hình ở các địa phương và trên địa bàn toàn tỉnh.

Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tập trung tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành chức năng. Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo hướng hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất; đánh giá sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng được thực hiện kịp thời. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Tăng cường tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức 175 cuộc, có 16.376 đại biểu tham dự. Trong đó tỉnh tổ chức 9 cuộc, cấp huyện tổ chức 21 cuộc, cấp xã tổ chức 145 cuộc. Qua đó, chủ động nắm bắt tình hình trong nhân dân, tiếp dân định kỳ và chỉ đạo giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thường trực cấp ủy định kỳ làm việc với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để nắm tình hình các giai cấp, tầng lớp nhân dân và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tập trung chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định; tăng cường giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là giám sát gắn với việc đánh giá việc thực hiện các chính sách chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Các địa phương tích cực thi đua triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát huy, nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. Kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục được củng cố và phát triển. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm được các cấp chính quyền chủ động phối hợp chuẩn bị chu đáo, theo hướng thiết thực, hiệu quả thực chất.

Các cơ quan tư pháp tập trung vào việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ việc, đổi mới tổ chức phiên toà theo tinh thần cải cách tư pháp, chú trọng tranh tụng tại phiên tòa, tạo điều kiện thuận lợi cho bị cáo, luật sư, đương sự được tranh tụng theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; nâng cao hiệu quả công tác hoà giải, đối thoại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính tư pháp.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; chủ động nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, nhất là những địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nảy sinh về an ninh, trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để phát sinh “điểm nóng”.

Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc và tôn giáo được cấp ủy, chính quyền quan tâm theo phương châm phát huy đoàn kết giữa các dân tộc và đoàn kết giữa đồng bào lương và giáo; phát huy vai trò của chức sắc, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tổ chức thực hiện đầy đủ các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh; vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo tham gia thi đua lao động, sản xuất, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác từ thiện, xã hội,...


 Chợ nổi Ngã Bảy - Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, hội viên, người lao động, đối tượng yếu thế. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn bộ máy, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát triển và duy trì và nhân rộng. Qua triển khai, toàn tỉnh đã đăng ký thực hiện 819 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” (trong đó có 640 tập thể và 179 cá nhân đăng ký); Ban Dân vận cấp huyện mỗi đơn vị đăng ký thực hiện duy trì và nhân rộng 01 mô hình đã có hiệu quả và 01 mô hình mới hoặc hoạt động đột phá, sáng tạo trong thực hiện công tác dân vận tại địa phương.

Bài học “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

Với tinh thần “đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng” cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy; sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành; sự ủng hộ, đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 của tỉnh phát triển tích cực rõ nét và khá toàn diện. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 13,94%, đứng thứ nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thứ 4 cả nước - mức tăng trưởng và xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. GRDP bình quân đầu người đạt 65,41 triệu đồng/người, tăng 19,45% so với cùng kỳ, vượt 8,55% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng cao so với cùng kỳ (tăng 1.120 tỷ đồng so với năm 2021) nâng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 là 6.080 tỷ đồng, vượt 33,86% kế hoạch Trung ương giao; hoàn thành giải phóng mặt bằng các tuyến đường cao tốc, dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội sớm so với kế hoạch Trung ương giao... Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận, bởi nhờ công tác dân vận được triển khai thực hiện tốt đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng, thi đua phát triển tỉnh nhà.

Đạt được những kết quả trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phát huy rõ nét vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Nhất là việc tổ chức tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân theo nhóm đối tượng, nhóm vấn đề được nhân dân quan tâm tại địa phương. Qua đó giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt được những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành và đã kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm những đề xuất, kiến nghị của nhân dân; đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đánh giá cao.

Công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, Quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện khá toàn diện và đồng bộ. Đặc biệt là UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá về công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong vận dụng hiệu quả công tác dân vận vào quản lý nhà nước, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, của địa phương, đơn vị. Các cấp chính quyền đã ban hành kịp thời, đồng bộ hệ thống cơ chế chính sách trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp có nhiều chuyển biến tốt, thuận lợi cho nhân dân đến liên hệ và giải quyết công việc; sự phối hợp giữa chính quyền với cơ quan Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường, chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia góp ý, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu, rộng trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, qua đó đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận, đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Tự hào và trách nhiệm trên chặng đường mới

Mục tiêu phát triển tỉnh Hậu Giang trong nhiệm kỳ là trở thành tỉnh khá, cải thiện vị trí xếp hạng quy mô kinh tế, thu ngân sách so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Xây dựng thành công các nền tảng bền vững cho tăng trưởng các giai đoạn tiếp theo. Định hướng xây dựng quy hoạch phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030 theo các trục: “1 tâm, 2 tuyến, 3 thành, 4 trụ, 5 nhiệm vụ trọng tâm”. Trong đó, “1 tâm” là lấy huyện Châu Thành là trung tâm và động lực trong phát triển trụ cột đô thị và công nghiệp. Đây có thể nói là bệ phóng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. “2 tuyến”, đó là tuyến giao thông giữa Hậu Giang với Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh và kết nối với tuyến giao thông sắp hình thành đó là tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và cao tốc Châu Đốc - Trần Đề. Trên cơ sở 2 tuyến đó thì xây dựng các trung tâm đô thị, các khu công nghiệp phát triển dọc theo 2 tuyến. “3 thành” là nâng tầm và phát triển thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ. “4 trụ cột” là: Công nghiệp hiện đại; nông nghiệp sinh thái; đô thị thông minh; du lịch chất lượng. “5 nhiệm vụ trọng tâm”: Hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng các lĩnh vực; cải cách mạnh mẽ hành chính, kết nối với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng, tập trung vào các hạ tầng giao thông kết nối với các trung tâm phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Để hiện thực hóa được mục tiêu khát vọng lớn lao đó, trong thời gian tới, bám sát quan điểm, chủ trương công tác dân vận của Trung ương và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Hậu Giang sẽ tiếp tục tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo đối với công tác dân vận, trọng tâm là thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác dân vận, trọng tâm là Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cơ quan trong hệ thống chính trị; đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; thường xuyên thăm hỏi, động viên các chức sắc, chức việc, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cốt cán vùng có đạo.

Thứ ba, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân trong quản lý điều hành của chính quyền. Đẩy mạnh công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với công dân với phương châm “Trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả”, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, các vấn đề vướng mắc, phát sinh ở cơ sở; nâng cao đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thứ tư, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt mục tiêu công tác dân vận theo phương châm “hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”, tích cực tham gia thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Thứ năm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận vững về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn, gần dân, sâu sát cơ sở, thực sự là những cán bộ “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay./.

Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

 

 

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất