Thứ Tư, 22/5/2024
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai Quyết định số 2768 của Ban Tổ chức Trung ương về ban hành Danh mục vị trí việc làm

 Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã quán triệt, triển khai Quyết định số 2768-QĐ/BTCTW, ngày 29/3/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về ban hành Danh mục vị trí việc làm công chức chuyên trách công tác đảng của đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Theo đó, Danh mục vị trí việc làm gồm 15 vị trí được chia thành hai nhóm: Vị trí việc làm thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý (gồm có Phó Bí thư, Trưởng Ban, Chánh Văn phòng, Chủ nhiệm UBKT, Phó Trưởng Ban, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ nhiệm UBKT); Vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành (Chuyên viên chính và chuyên viên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, chuyên viên chính và chuyên viên về công tác tuyên giáo, chuyên viên chính và chuyên viên về công tác kiểm tra, chuyên viên chính và chuyên viên về công tác văn phòng). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ Danh mục vị trí việc làm đã được Ban Tổ chức Trung ương ban hành, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và phê duyệt, ban hành vị trí việc làm (gồm danh mục, bản mô tả và khung năng lực) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hoàn thành việc ban hành Danh mục vị trí việc làm trước ngày 15/4/2024 và báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Trung ương; tiếp tục triển khai xây dựng bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý, hoàn thành xây dựng vị trí việc làm trước 31/12/2025. Quá trình xây dựng vị trí việc làm cần bảo đảm thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng về tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về xây dựng và thực hiện Danh mục vị trí việc làm công chức chuyên trách công tác đảng của đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.


 Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối
phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối khẩn trương báo cáo với lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, và phối hợp với Ban cán sự đảng, Đảng đoàn để thống nhất các khung chức vụ theo Quyết định số 2768 của Ban Tổ chức Trung ương phù hợp với cơ quan, đơn vị mình; sau đó trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rà soát, tổng hợp, ban hành Danh mục vị trí việc làm công chức chuyên trách công tác đảng của đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối, bảo đảm thực hiện đồng bộ, kịp thời theo yêu cầu đặt ra./.

Hoàng Phong

 

 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác