Thứ Tư, 24/4/2024
Vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay
 
Thượng tướng Võ Minh Lương thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau, tháng 3/2023 


- Phóng viên:
 Nhìn lại chặng đường 65 năm qua, BĐBP đã có nhiều nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đề nghị đồng chí đánh giá khái quát về những kết quả nổi bật mà lực lượng BĐBP đã đạt được trong thời gian qua?

- Thượng tướng Võ Minh Lương: Lực lượng BĐBP là thành phần trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, được Đảng và Bác Hồ kính yêu quyết định thành lập ngày 3/3/1959. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn nhận rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia (BGQG).

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tích cực nghiên cứu, đổi mới toàn diện các biện pháp công tác biên phòng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới (KVBG) và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của BĐBP trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan hoàn thành tốt công tác phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; hoàn thành Dự án tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới Việt Nam - Lào và hoàn thành 84% công tác phân giới, cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia; đồng thời, đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc trên biên giới đất liền với Vương quốc Campuchia. Phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới đối diện tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới theo các văn kiện pháp lý về biên giới, cửa khẩu mà Việt Nam đã ký kết.

Trên tuyến biên giới đất liền, các đơn vị BĐBP thường xuyên tuần tra bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra theo đúng quy định. Trên tuyến biển, đảo, các hải đoàn, hải đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng bắt giữ, xử lý nhiều vụ tàu thuyền vi phạm pháp luật, giữ vững chủ quyền cùng các nguồn lợi quốc gia trên biển. Trong công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, BĐBP đã tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện hiệu quả thủ tục biên phòng điện tử theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, tập trung đầu tư trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại, thực hiện số hóa, tự động hóa trong công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh; rút ngắn thời gian làm thủ tục, thúc đẩy lưu thông biên giới, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Tích cực đổi mới các hình thức hợp tác, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, các hoạt động đối ngoại biên phòng kết hợp với đối ngoại nhân dân một cách linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả.

Bên cạnh đó, BĐBP đã triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở KVBG. Chủ động xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống hoạt động thu thập tin tức tình báo, xâm nhập, móc nối, tập hợp lực lượng, hoạt động phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo; xác lập nhiều chuyên án đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, vũ khí, vật liệu nổ... Các đơn vị BĐBP duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tích cực, chủ động tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ở KVBG, biển, đảo; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ngày đêm khắc phục khó khăn, gian khổ bám trụ trên biên giới ngăn chặn không để dịch, bệnh lây lan qua biên giới, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

- Phóng viên: Xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại là một tất yếu khách quan, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quán triệt, triển khai thực hiện nội dung này như thế nào, thưa đồng chí?

- Thượng tướng Võ Minh Lương: Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 606-NQ/QUTW, ngày 16/6/2018 của Quân ủy Trung ương về tổ chức QĐND đến năm 2021 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP là một trong những đơn vị tiêu biểu trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cho mọi cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết. Đến năm 2021, đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn hệ thống tổ chức của BĐBP và tổ chức biên chế của các cơ quan, đơn vị BĐBP theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị BĐBP đồng bộ với Luật Biên phòng Việt Nam; triển khai thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức, biên chế và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành việc kiện toàn hệ thống tổ chức biên chế của BĐBP phù hợp và đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống tổ chức của BĐBP; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 2/4/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án Tổ chức lực lượng BĐBP đến năm 2021 và những năm tiếp theo (Quyết định số 4159/QĐ-BQP, ngày 1/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) và tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao; từng bước xây dựng BĐBP theo hướng tinh, gọn, mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Biên phòng và xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 5592/QĐ-BQP, ngày 11/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch đồn, trạm Biên phòng đến năm 2021 và những năm tiếp theo; rà soát báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu xem xét ban hành quyết định Biểu tổ chức, biên chế các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh. Thực hiện giải thể Trường Trung cấp nghề số 11/Bộ Quốc phòng đúng kế hoạch; triển khai xây dựng, báo cáo Bộ Quốc phòng: Tổ chức biên chế Học viện Biên phòng, Trường Cao đẳng Biên phòng, Trường Trung cấp 24 Biên phòng; gắn việc tinh giảm tổ chức, biên chế với đầu tư trang bị kỹ thuật hiện đại, xây dựng nhà trường thông minh, đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện công tác giáo dục, đào tạo.

- Phóng viên: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ BGQG xác định: Củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ BGQG. Những năm qua, BĐBP đã triển khai, thực hiện quan điểm này như thế nào, thưa đồng chí?

- Thượng tướng Võ Minh Lương: Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh của nhân dân “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, 65 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới. Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn kiên trì bám dân, bám địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, mang ánh sáng văn hóa của Đảng tới các bản, làng vùng sâu, vùng cao biên giới, hải đảo.

Đặc biệt, lực lượng BĐBP đã góp phần xây dựng được “thế trận lòng dân” vững chắc ở KVBG, đó chính là “phên dậu” vững chắc nhất để bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt sâu sắc quan điểm này, các đơn vị BĐBP đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG trong tình hình mới”. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy tốt phong trào “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự”, vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ BGQG. Đến nay, các đơn vị BĐBP đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng, củng cố trên 1.900 tổ tự quản, với gần 46.000 hộ gia đình/97.000 cá nhân đăng ký tự quản 4.201km đường biên, 3.073 mốc quốc giới, 465 công trình biên giới; xây dựng, củng cố 3.018 tổ tàu, thuyền, với hơn 25.200 tàu, thuyền và hơn 78.500 thành viên đăng ký tự quản hàng nghìn bến bãi ven biển; duy trì hơn 16.500 tổ an ninh, trật tự, với 290.000 thành viên... Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG. Cùng với đó, BĐBP đã thực hiện nhiều phong trào, mô hình hay, cách làm sáng tạo, đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tiêu biểu như: Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”; “Nâng bước em tới trường”; “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; “Bò giống giúp người nghèo biên giới” và các mô hình tiêu biểu như: “Thầy giáo quân hàm xanh”; “Thầy thuốc quân hàm xanh”; “Con nuôi đồn Biên phòng”…

- Phóng viên: Thời gian tới, lực lượng BĐBP cần thực hiện những chủ trương, biện pháp gì để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, thưa đồng chí?

- Thượng tướng Võ Minh Lương: Những năm tới, trên thế giới, hòa bình, hợp tác và hội nhập quốc tế là xu hướng chủ đạo, nhưng tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, diễn biến nhanh, khó lường; các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống sẽ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự của các nước, trong đó có nước ta, như: Tội phạm có tổ chức, có vũ trang, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia; vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và bệnh dịch... Khu vực Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động, nhưng vấn đề chủ quyền biên giới, lãnh thổ, nhất là trên Biển Đông sẽ diễn biến phức tạp hơn. Tình hình chính trị - xã hội của đất nước cơ bản ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; tuy nhiên, đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức.

Tình hình trên đặt ra cho công tác quân sự, quốc phòng nói chung và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG ngày càng toàn diện, nặng nề và phức tạp hơn. Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó; bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG trong mọi tình huống. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ BGQG; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 (Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới..., chủ động làm tốt công tác nắm, nghiên cứu, dự báo tình hình biên giới, biển đảo, tình hình liên quan nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng BĐBP; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra trên biên giới, biển, đảo; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở KVBG.

Hai là, tăng cường củng cố, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc, KVBG ngày càng vững mạnh. Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quy hoạch, các kế hoạch, dự án kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ bảo vệ biên giới; phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đấu tranh với các loại tội phạm,các quan điểm sai trái, thù địch. Phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG trong tình hình mới”; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân về pháp luật, các quy chế, quy định về biên giới, hải đảo. Rà soát các mô hình giúp dân theo hướng thiết thực, hiệu quả; tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở KVBG biển, đảo.

Ba là, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm của Đảng, quy chế, quy định của Quân đội về tổ chức lực lượng và công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XIII); đặc biệt là Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 230-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Đề án quy hoạch đồn, trạm Biên phòng; Đề án tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, có chất lượng cao theo tiêu chí của từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực, từng chức danh. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp đảm bảo tính kế thừa liên tục, vững chắc, khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín; giải quyết mất cân đối vùng miền, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ giữa các vùng miền, giữa các cơ quan, đơn vị, nhà trường để rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đa dạng hóa các loại hình đào tạo theo tiêu chuẩn chức vụ cán bộ, gắn đào tạo với quy hoạch, sử dụng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã qua rèn luyện, thử thách; cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các trường; cán bộ làm công tác văn hóa, nghệ thuật, báo chí, truyền hình.

Bốn là, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng Đảng bộ BĐBP trong sạch, vững mạnh. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, quán triệt, học tập nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; coi trọng giáo dục tình hình, nhiệm vụ, giáo dục pháp luật, truyền thống, đạo đức, lối sống. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 2423-CT/QUTW, ngày 9/11/2023 của Quân ủy Trung ương “Về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới” và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” gắn với định hướng, quản lý tư tưởng bộ đội; giáo dục tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh phòng, chống với những biểu hiện sai trái; mơ hồ mất cảnh giác, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, đảng viên. Quán triệt tinh thần “7 dám” mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành, nói đi đôi với làm, coi trọng hiệu quả, thực chất, đảm bảo khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Coi trọng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, luôn tiền phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị, làm nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác, chiến đấu và xây dựng đơn vị, nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng và phát huy truyền thống; bảo đảm cho BĐBP luôn là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG.

- Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(bienphong.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất