Thứ Tư, 24/7/2024
TP Hà Nội: Đổi mới công tác dân vận của Đảng theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.

 
Toàn cảnh Hội nghị 

 

Triển khai 13.663 mô hình “Dân vận khéo”

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Hà cho biết, năm 2023, Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận. Trong đó tăng cường, đổi mới công tác dân vận của Đảng theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính trong giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân.

Trong năm qua, thông qua việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần đấu tranh chống suy thoái về đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Năm qua tổng số mô hình “Dân vận khéo” từ cấp cơ sở đến cấp thành phố được đăng ký triển khai là 13.663 mô hình. Qua tổ chức triển khai phong trào, nhiều việc mới, việc khó, phát sinh ở cơ sở đã được giải quyết, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Trong năm qua, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư được thực hiện theo Luật Tiếp công dân, Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã thực hiện tiếp công dân định kỳ hằng tháng tại Trụ sở tiếp công dân thành phố đối với 9 vụ việc có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Các tổ đại biểu tổ chức tiếp dân theo lịch đã thông báo, với 328 lượt đại biểu tiếp công dân theo lịch...

Công tác kiểm tra công vụ được thực hiện thường xuyên và đột xuất đã thực hiện 38 cuộc kiểm tra công vụ, trong đó có 33 cuộc kiểm tra đột xuất; 5 cuộc kiểm tra xác minh theo chỉ đạo của thành phố. Các cơ quan hành chính của thành phố triển khai 370 cuộc thanh tra (gồm 284 cuộc theo kế hoạch và 86 cuộc đột xuất); đã kết luận 289 cuộc… Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 81,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 45 tập thể và 158 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 3 cuộc...

Đặc biệt, năm 2023 Ban Dân vận Thành ủy đã hoàn thành biên soạn và phát hành cuốn sách “Dân vận khéo” trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần lan tỏa những cách làm hay, những mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác dân vận

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cho rằng, trong năm qua công tác nắm bắt dư luận, tình hình nhân dân và phối hợp, tham gia định hướng dư luận trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân có nơi, có lúc chưa kịp thời, chưa phản ánh đầy đủ những bức xúc, dư luận của nhân dân, chưa phát huy tốt vai trò của một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, trong năm qua từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình sáng tạo, cách làm hay được phát hiện, biểu dương, tôn vinh. Qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Thủ đô, khích lệ, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ nỗ lực vươn lên. Đồng thời, khẳng định bản thân, khát vọng cống hiến, đóng góp tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Để triển khai hiệu quả công tác dân vận thời gian tới, đồng chí Lê Kim Anh cho rằng cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội và cấp ủy các cấp, trên cơ sở chức năng của tổ chức Hội và nhiệm vụ chính trị của thành phố, những vấn đề quan tâm của phụ nữ để chủ động lựa chọn, xác định nội dung và cách thức triển khai phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường cho biết, việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua phải thiết thực, gắn với các tiêu chí, chỉ tiêu theo thực tiễn để phấn đấu nhằm sớm đạt các chỉ tiêu, tiêu chí huyện trở thành quận, xã thành phường. Trong đó, thường xuyên động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra giám sát, dân thụ hưởng”.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hà Đông Nguyễn Khánh Đồng chia sẻ kinh nghiệm phát huy vai trò công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Cụ thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận tập trung ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ cả hệ thống chính trị quận vào cuộc. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, bao gồm cả vận động cá biệt đối với các cá nhân, tổ chức trong diện thu hồi đất. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình dư luận nhân dân, dự báo và kịp thời báo cáo các cấp, các ngành giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm lợi ích tối đa của người dân sau khi thu hồi đất.

Nêu cao vai trò người đứng đầu trong công tác dân vận

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác dân vận của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong năm 2023. Đồng thời, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại hội nghị 

 

Để công tác dân vận thời gian tới đạt kết quả cao hơn, đồng chí Phạm Tất Thắng nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Kịp thời bổ sung, triển khai có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ công tác dân vận trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới được ban hành.

Đối với Ban dân vận các cấp của thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa và thực hiện hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong điểm lại một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2023, trong đó có công tác dân vận. Trong năm qua, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Thành phố cơ bản hoàn thành 18/23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 113,5% dự toán, tăng 20% so với năm 2022; tăng trưởng GRDP năm 2023 ước đạt 6,27%.

“Kết quả trên cho thấy sự quan tâm, động viên của thành phố đối với công tác dân vận, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở trong việc nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Cùng với đó là sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các chủ trương lớn của thành phố”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo cũng như các ý kiến phát biểu tại hội nghị. Trên tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2023, vì thế các địa phương, đơn vị cần triển khai một cách hiệu quả, thực chất. Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò và quan tâm, tạo điều kiện để các Tổ dân vận ở cơ sở hoạt động hiệu quả hơn nữa; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân vận; làm tốt công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng triển khai các dự án lớn của thành phố. Đặc biệt là gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho hai cá nhân, gồm: Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trịnh Huy Thành; nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Phùng Văn Dũng. Đồng thời, trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho đồng chí Bùi Huyền Mai, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể. Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 cá nhân có thành tích trong công tác dân vận năm 2023.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho 8 tập thể, 8 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

(hanoimoi.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất