Thứ Hai, 22/7/2024
Quân khu 5 gặp mặt già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu

 Đồng chí Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt

 

Địa bàn Quân khu 5 với 11 tỉnh, thành phố, có 52 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 13%. Thời gian qua, già làng, trưởng thôn, người uy tín ở các vùng đồng bào luôn đóng vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất gắn với giữ gìn an ninh trật tự địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững chắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội bền vững, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh… Từ tinh thần nhiệt huyết, trên địa bàn đã có nhiều tấm gương già làng, trưởng thôn, người uy tín cùng nhiều mô hình tốt, nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực tiễn vận động nhân dân.


 Các đại biểu dự buổi gặp mặtCuộc gặp mặt nhằm kịp thời động viên, biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là động lực để già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiếp tục tuyên truyền con cháu, nhân dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa bộ đội với đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần vào xây dựng thế trận toàn dân gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững bình yên quê hương.


Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5; Đại tá Lương Đình Chung, Phó chính ủy Quân khu 5
tuyên dương, khen thưởng các già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu


Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 đã khái quát thêm một số kết quả thời gian qua và tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh thời gian tới. Đồng thời, đồng chí Chính ủy Quân khu 5 mong muốn các già làng, trưởng thôn, người có uy tín cùng với lãnh đạo, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các địa phương tích cực chăm lo phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao đời sống mọi mặt cho bà con; động viên con em thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc, tham gia lực lượng dân quân tự vệ bảo vệ thôn, buôn, làng; tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang Quân khu 5 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bùi Thủy

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất