Thứ Bảy, 22/6/2024
Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 4.322 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc, với gần 207.000 người tham gia nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết.


  Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Dân vận Trung ương

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Dân vận Trung ương có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; các đồng chí Phó Trưởng Ban: Đỗ Văn Phới - Bí thư Đảng ủy cơ quan, Nguyễn Lam, Triệu Tài Vinh, Bùi Tuấn Quang; cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Ban Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển quán triệt nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW. Theo đó, nghị quyết đặt mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước... Nghị quyết đã đưa ra 7 giải pháp chủ yếu cùng phương thức tổ chức thực hiện để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam góp phần xây dựng quốc gia phát triển, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế. 

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe nội dung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị.

Chính phủ đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Đến năm 2030, có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỉ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn. Đến năm 2045, phấn đấu một số doanh nhân làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiến tới hình thành một số chuỗi giá trị của Việt Nam trong các ngành ưu tiên, có thế mạnh của đất nước. Hình thành và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín trong khu vực và quốc tế... 


 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Những năm qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam hiện nay, trong đó lưu ý việc một bộ phận doanh nhân đạo đức, văn hóa kinh doanh, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc chưa cao, còn vi phạm pháp luật, cấu kết với cán bộ suy thoái, chạy theo lợi ích cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước, làm giảm sút niềm tin của nhân dân. Cùng với đó, một số cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp chậm được triển khai, hiệu quả chưa cao; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu; chưa quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho doanh nhân…

Trên cơ sở đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các cấp, các ngành, các địa phương cần đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị. 

Đồng thời chú trọng tuyên truyền, vận động để mọi cán bộ, người dân tích cực tham gia thực hiện nghị quyết, đặc biệt là giúp doanh nhân Việt Nam tiếp tục nhận thức sâu sắc vai trò, sứ mệnh của mình, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát triển nền kinh tế đất nước độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng đạo đức doanh nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ doanh nhân và hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.  

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, những vấn đề trong nước và khu vực đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi doanh nghiệp doanh nhân phát triển nhanh, bền vững và không ngừng đổi mới để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức; phải xây dựng và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí đề nghị, sau Hội nghị này, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tổ chức hội nghị quán triệt để nắm vững nội dung cốt lõi của nghị quyết để đổi mới tư duy, thống nhất trong nhận thức, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị. /.

Hoàng Phong

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất