Thứ Hai, 27/5/2024
Thừa Thiên Huế: Tuyên dương 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phan Ngọc Thọ,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Hữu Ngọ, Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Quang Tuấn,  Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Chí Tài, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.


 Tuyên dương  30 cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2023

 

Trong thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, một số địa phương, đơn vị đã sáng tạo, đổi mới, đồng thời cụ thể hóa các nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị, trong đặc thù của từng ngành. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều cách làm hay, sáng tạo có tính hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” được thực hiện thường xuyên. Việc phát huy vai trò các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng. Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã triển khai xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” hoạt động rất có hiệu quả. việc triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng hệ thống chính trị gắn với công tác cải cách hành chính luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, nhiều điển hình tiêu biểu trong triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” đã góp phần tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, tham gia công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Giao lưu tại Hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại địa phương, cơ quan, đơn vị.Qua đó đã góp phần làm sâu sắc hơn hình ảnh người làm công tác dân vận ở cơ sở.


 Ra mắt các ứng dụng "Dân vận khéo"

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, hệ thống chính quyền, công tác dân vận; đồng chí đáng giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của công tác dân vận trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: công tác dân vận bước sang giai đoạn mới cần phải tiếp tục giữ vững kết quả, đổi mới phương thức để đạt kết quả cao hơn, đặc biệt khi toàn tỉnh đang nỗ lực trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 thì vai trò công tác dân vận càng quan trọng. Đồng chí khẳng định công tác dân vận đã khơi dậy sức dân, tạo động lực quan trọng thúc đẩy các phong trào trong tỉnh và quốc gia; nâng cao nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo bền vững, phong trào “Dòng họ làng bản không có hộ nghèo” được triển khai sâu rộng, hiệu quả; tạo sự đồng lòng của người dân trong công tác di dân, giải phóng kinh thành Huế… Do đó, để công tác dân vận trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn nữa, đồng chí lưu ý là cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị phải nhận thức được công tác dân vận là của mọi ngành, mọi nơi, lồng ghép dân vận vào mọi công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ làm dân vận cơ sở chuyên nghiệp, bài bản làm việc khoa học, có phương pháp, theo quy chế, quy định; người đứng đầu phải thật sự gương mẫu; mỗi cán bộ làm dân vận phải thật sự trách nhiệm, tâm huyết với công việc, cần tự hào hơn với công việc của mìnhchuẩn bị đủ tâm thế khi là công dân của thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2023.

Dịp này, tại Hội nghị, đã chính thức ra mắt ứng dụng (App) mạng lưới “Dân vận khéo”, sổ tay điện tử “Dân vận khéo” và Quy chế hoạt động mẫu của tổ dân vận thôn, bản, tổ dân phố trên nền tảng Huế - S.

Nguyên Phương


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất