Thứ Tư, 22/5/2024
Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương
 
Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết và trao giải

 

Tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi năm 2023; Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; các đồng chí: Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được trao giải.

Tại Lễ tổng kết và trao giải, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đã báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi. Theo đó, thực hiện Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 1712 ngày 31/01/2023 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về “Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã thống nhất với 5 cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương là Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam phối hợp tổ chức Cuộc thi trong Đảng bộ Khối.

  
Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể
và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trao giải Khuyến khích
 
cho tác giả Hoàng Bá Hai thuộc Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương 

 

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Khối đã nhận được 3.736 tác phẩm của 03 thể loại: Tạp chí, Báo, Phát thanh/ truyền hình/ video clip do 52/61 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương gửi tham dự Cuộc thi. Nhiều đảng bộ đã phát động, tổ chức Cuộc thi sáng tạo, hiệu quả thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gửi bài tham gia Cuộc thi; đồng thời tổ chức thu nhận, thẩm định, đánh giá các bài viết theo Thể lệ Cuộc thi.

Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo đã chấm thi qua 02 vòng. Hội đồng Sơ khảo chấm 3.650 tác phẩm thể loại Tạp chí và thể loại Báo lựa chọn 149 tác phẩm vào chấm Vòng Chung khảo; chấm 86 tác phẩm thể loại Phát thanh/ truyền hình/ video clip lựa chọn 21 tác phẩm vào Vòng Chung khảo. Kết quả có 51 tác phẩm giải thưởng, trong đó có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 11 giải Khuyến khích thể loại Tạp chí; 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 11 giải Khuyến khích thể loại Báo; 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 08 giải Khuyến khích thể loại Phát thanh/truyền hình/video clip; trao phần thưởng cho 03 tác phẩm “Người nước ngoài có tác phẩm dự thi chất lượng”, “Tác phẩm có tính lý luận, nghiên cứu chuyên sâu”, “Tác phẩm có hình thức trình bày sáng tạo”. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Bằng khen đối với 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi đã gửi 3.736 tác phẩm của cả 03 thể loại tham gia Cuộc thi cấp Trung ương.

 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể
trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cuộc thi
 

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã hưởng ứng tích cực, tham gia Cuộc thi rất chủ động, sáng tạo, kịp thời và hiệu quả. “Thành công của Cuộc thi đã thực sự là một điểm nhấn quan trọng của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc trong việc thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII. Thông qua đó, khẳng định ý thức, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.” - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Lễ tổng kết và trao giải. 

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tinh thần gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Gắn việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống” trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tăng cường đối thoại dân chủ, công khai.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về báo chí, truyền thông tăng cường công tác tập huấn, nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm; kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo, các nhóm chuyên gia, nhất là về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; kỹ năng viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với các đối tượng độc giả trong tiếp nhận thông tin.

 
 Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang
và Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển trao giải cho các tác phẩm thuộc thể loại báo


Đồng thời, đẩy mạnh việc đăng tải, tuyên truyền rộng rãi thông qua hệ thống báo, tạp chí, trang, nhóm để lan tỏa những tác phẩm dự thi có chất lượng tốt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên Internet, mạng xã hội. Tổ chức các cuộc trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm tổ chức Cuộc thi giữa đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Nghiên cứu cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia. Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo những nhân tố tích cực, có triển vọng được phát hiện thông qua Cuộc thi để hình thành đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận báo chí, truyền thông, Internet, mạng xã hội. Nghiên cứu tiếp tục duy trì Cuộc thi chính luận với những hình thức và cách làm sáng tạo hơn nữa, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, phát huy, lan tỏa tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, nghị lực quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn.

Phát biểu bế mạc buổi lễ, Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi năm 2023 nhấn mạnh: Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi đã biểu dương, khen thưởng kịp thời các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải trong Cuộc thi, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ Khối và xã hội các bài viết đã tham gia Cuộc thi năm 2023, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng và trong toàn quốc nói chung.

 
Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu bế mạc Lễ tổng kết và trao giải 

 

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện cho phù hợp với đặc thù của từng tổ chức đảng và lĩnh vực ngành được phân công phụ trách. Trên cơ sở kết quả Cuộc thi, tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối. Trong đó cần quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, nhất là sử dụng Internet và mạng xã hội tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cấp ủy các cơ quan nghiên cứu về lý luận chính trị lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan nghiên cứu, nghiên cứu kỹ, tận dụng tối đa các ý tưởng từ các tác phẩm để bổ sung và phát triển lý luận, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ…

Tin và ảnh: Hà Thanh 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác