Thứ Năm, 25/4/2024
Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

 Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Trung ương;
Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 
tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 25
và Kết luận số 43, giai đoạn 2013 - 2022

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, ngay sau khi Nghị quyết số 25 và Kết luận số 43 được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp đặc thù từng cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể.

Chính vì vậy, công tác dân vận của Đảng bộ Khối trong 10 năm qua, đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ dân vận. Từ đó chấn chỉnh phương thức, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ; cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân. Công tác tham mưu ban hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ngày càng đáp ứng mong đợi của nhân dân, góp phần quan trọng tăng cường củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ của Nhà nước ta; tăng cường quan hệ đoàn kết thống nhất trong cơ quan, tổ chức, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị ở Trung ương.


 Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
 phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 và 05 năm thực hiện Kết luận số 43, đồng chí Hà Thị Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối khẳng định, công tác dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, công tác vận động quần chúng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đi vào nền nếp; phối hợp tốt với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc đảm bảo tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; thường xuyên quan tâm chỉ đạo đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận, nhất là việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đạt được nhiều kết quả tích cực, ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu được nâng lên. Công tác dân vận trong Đảng bộ Khối có những chuyển biến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị.


  Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, 
tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong việc thực hiện Nghị quyết số 25 và Kết luận số 43, giai đoạn 2013 - 2022

Công tác phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, ban chấp hành các đoàn thể được tăng cường chặt chẽ hơn, thực hiện nghiêm túc, định kỳ, nhất là việc phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn hằng năm. Các cấp ủy đã quan tâm phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận và các đoàn thể; tổ chức tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho các cấp ủy, cán bộ làm công tác dân vận. Qua đó, năng lực tham mưu, kỹ năng công tác của đội ngũ làm công tác dân vận trong Đảng bộ Khối được nâng lên rõ rệt…

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện cấp ủy các đơn vị trực thuộc chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác dân vận. Trong đó, sự phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa cấp ủy và lãnh đạo chính quyền còn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; chưa đánh giá, dự báo kịp thời những diễn biến tư tưởng của quần chúng; chậm đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng trong tình hình mới; việc bố trí, sắp xếp tổ chức, cán bộ, năng lực của cán bộ làm công tác dân vận chưa ngang tầm nhiệm vụ...


 Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, thực hiện tốt công tác dân vận, toàn ngành Ngân hàng luôn chủ động, hết sức thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo bền vững. Từ đó, tạo công ăn việc làm, thu nhập, trợ giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân như giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và tiếp cận thông tin, tiện ích ngân hàng,... Trong đó, nổi bật là các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và kết nối, hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Nhiều năm liên tục, ngành Ngân hàng luôn dẫn đầu Khối các bộ, ngành Trung ương về công tác an sinh xã hội,... góp phần tích cực cùng Đảng, Nhà nước trong nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, tri ân người có công và hỗ trợ các địa phương trên mọi miền Tổ quốc phát triển kinh tế - xã hội.


 Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, những kết quả và thành tích của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phạm Tất Thắng khẳng định, trong những năm qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc luôn tập trung tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được những kết quả nổi bật, các cấp ủy trực thuộc Khối luôn quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm của Nghị quyết 25 và Kết luận 43.


 Quang cảnh Hội nghị

Nhờ vậy, đã thu hút, tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, tạo ra những phong trào quần chúng rộng khắp như mô hình kết nối với các huyện nghèo, xã nghèo và tổ chức các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ an sinh xã hội tại các địa phương trong cả nước với số tiền hàng trăm tỷ đồng trong các cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, các đoàn thể; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phát huy những những kết quả trong thực hiện Nghị quyết 25, trong thời gian tới, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện có chiều sâu, hiệu quả Nghị quyết số 25, Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư gắn với các văn bản của Đảng về công tác dân vận; kịp thời thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng thời, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” nhằm nâng cao nhận thức, hành động của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và ban chấp hành các đoàn thể đối với công tác dân vận, tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận.

Bên cạnh đó, tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị phải gắn liền với nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng của Đảng; nội dung công tác dân vận phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng đảng bộ, từng cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.


 Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các cấp ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo, định hướng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, chú trọng hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên; chủ động phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội, tích cực góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; giáo dục, vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên thực hành đạo đức công vụ, có ý thức trách nhiệm cao trong tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân.  Các cấp ủy cần  đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", nhân rộng các mô hình, điển hình; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tặng bằng khen cho 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 25 và Kết luận số 43 giai đoạn 2013 - 2022./.

Hoàng Phong

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất