Thứ Sáu, 21/6/2024
Thái Nguyên: Tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin, mối quan hệ mật thiết của Đảng, Nhà nước với nhân dân

 Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương biểu dương những thành tích mà tỉnh Thái Nguyên đạt được thời gian qua, những đóng góp quan trọng của công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Đồng chí đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong học tập, lao động, cuộc sống hằng ngày, bám sát cơ sở, gần dân, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới.

Ban Dân vận các cấp cần tập trung tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh,… liên quan đến công tác dân vận, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có kinh nghiệm, kỹ năng, khách quan, thực hành theo phong cách dân vận của Bác Hồ “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Theo Tỉnh ủy Thái Nguyên, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã có bước chuyển biến tích cực.

Thực tiễn trên địa bàn tỉnh cho thấy, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận được đổi mới theo hướng dân chủ, dựa vào dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phát huy mạnh mẽ vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân. Các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp đã chú trọng làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân.

Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực.

Việc thực hiện Quyết định số 218 trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đi vào nền nếp, mang lại nhiều kết quả quan trọng.

Từ các hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, chức năng giám sát, phản biện xã hội ngày càng được thực hiện có hiệu quả; đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và mối quan hệ mật thiết của Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.


 Đồng chí Phạm Tất Thắng trao Bằng khen của tỉnh Thái Nguyên 
cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về công tác dân vận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 20 cá nhân đạt thành tích trong các phong trào thi đua dân vận khéo.

(Nhóm PV, CTV t/h)

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất