Thứ Sáu, 21/6/2024
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Dự và phát biểu tại Hội nghị, có các đồng chí: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương...

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với: Dự thảo Báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương đánh giá kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương giữa nhiệm kỳ 2020-2025; Đánh giá tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm và nhìn lại nửa nhiệm kỳ, định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Công an; Kiến nghị những nội dung mới, chủ trương mới trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương là Thứ trưởng Công an…

Hội nghị đánh giá: Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, trước tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng nắm chắc mọi diễn biến, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ giữ thế chủ động và cân bằng chiến lược; đồng thời, triển khai đồng bộ, kịp thời các mặt công tác công an, không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập, kéo giảm tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đóng góp tích cực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương đã hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, theo đúng lộ trình, toàn diện trên các mặt công tác… Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đạt nhiều thành tựu đặc biệt quan trọng; quá trình triển khai thực hiện quyết liệt, sâu sát, có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, có nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt, thể hiện rõ sự gương mẫu, đi đầu theo đúng mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Ba nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa “đột phá” đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đảng ủy Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quyết liệt triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực,…

Hội nghị đã phân tích, làm rõ nguyên nhân của những kết quả, thành tích, tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm rút ra trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; dự báo tình hình và xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ và nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định được vai trò, vị trí của mình. Kết quả công tác công an đã phục vụ tốt nhiệm vụ chủ động chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, an ninh, an toàn, lành mạnh, tạo môi trường, hòa bình ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá rất cao tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị. Một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của lực lượng Công an và một số nhiệm vụ khác giao cho lực lượng Công an chủ trì được thể hiện với tầm cỡ, mức độ chính trị cao hơn, vai trò, mức độ tác động, ảnh hưởng lớn hơn, vượt ngoài phạm vi thông thường của công tác công an so với những năm trước đây.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng,
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước
với các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương dự hội nghị.


Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ để phù hợp theo yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính phục vụ Nhân dân, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, quản trị xã hội, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tạo bước đột phá chuyển trạng thái hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Lần đầu tiên cử các sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, cử Đoàn công tác tham gia hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất.

Lực lượng Công an là một trong những ngành đi đầu, phát huy vai trò nòng cốt tuyến đầu xung kích trong phòng, chống dịch Covid-19; trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, theo quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tạo lan tỏa theo đúng phương châm “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, xử lý một người để cứu muôn người”, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bộ Công an cũng là một trong các bộ, ngành tích cực vận động, huy động cộng đồng trách nhiệm trong chăm lo, thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an dân, an ninh con người, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy đưa Nghị quyết số 12 và các nghị quyết của Hội nghị Trung ương về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của sáu vùng kinh tế trên cả nước thật sự đi vào cuộc sống.

Đồng chí Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân quyết tâm, nỗ lực cố gắng hơn nữa trong nửa cuối nhiệm kỳ, trước mắt là hoàn thành 8 nhiệm vụ cần làm ngay trong năm 2023, tạo động lực và khí thế mới để hoàn thành toàn bộ chương trình công tác năm 2023; quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Chỉ biết còn Đảng là còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”…

(nhandan.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất