Thứ Sáu, 21/6/2024
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận
 

Quang cảnh Hội nghị


Dự Hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các báo cáo viên; các Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương; các bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận của các đảng ủy trực thuộc; thường trực cấp ủy cơ sở, cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận của các đảng ủy cơ sở trực thuộc các đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định: Công tác dân vận có vai trò quan trọng, có vị trí chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng của dân tộc: trong cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc giải phóng đất nước, trong công cuộc đổi mới đất nước và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay... Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng và của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương về công tác dân vận; đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận: "trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm "dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân".

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ cấp tỉnh, có sự tham gia của cấp ủy các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương. Mọi kết quả hoạt động của các cơ quan Trung ương đều có tác động, ảnh hưởng to lớn đến các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có nhiều chủ trương và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác dân vận. Với sự nỗ lực của các cấp ủy, công tác dân vận của Đảng bộ Khối đã có những chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động. Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và ban chấp hành các đoàn thể đã nhận thức đúng và đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của công tác dân vận; đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận cũng đã rất cố gắng để tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị về công tác dân vận phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị.

 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm
phát biểu khai mạc Hội nghị


Tuy nhiên, so với các mặt công tác xây dựng Đảng khác thì công tác dân vận trong Đảng bộ Khối cũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên kết quả công tác còn những hạn chế, bất cập. Cụ thể: Đảng ủy Khối không có chính quyền cùng cấp, không lãnh đạo toàn diện các mặt công tác như các tỉnh, thành ủy; không gắn với địa bàn dân cư; không có các cộng đồng dân tộc ít người và cơ sở thờ tự, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo... Các quy định của Đảng về công tác dân vận đối với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chưa rõ và đầy đủ như với các tỉnh, thành ủy; công tác dân vận ở cơ quan nhà nước chưa được quy định rõ. Do đó, nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo một số cơ quan còn chưa đầy đủ, toàn diện nên chưa thực sự quan tâm đến công tác này. Mặt khác, nội hàm công tác dân vận ở cơ quan nhà nước chưa được làm rõ và định hình nên hoạt động, kết quả công tác dân vận còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

“Vì vậy, năm 2023 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác dân vận cho các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ, cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận và đội ngũ trực tiếp tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận của các đảng ủy trực thuộc. Với các báo cáo viên là những chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo Đảng ủy Khối trực tiếp truyền đạt và trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận ở các cơ quan Trung ương” - đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm mong muốn các đồng chí dự Hội nghị sẽ tập trung lắng nghe các bài giảng của báo cáo viên và chủ động nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những bất cập, khó khăn, vướng mắc, những vấn đề còn chưa rõ, lúng túng trong công tác dân vận ở cơ quan, đơn vị thời gian qua.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận với 3 chuyên đề: (1) “Công tác dân vận của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII; Trách nhiệm của tổ chức đảng của các cơ quan Trung ương trong thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước” do PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày. (2) “Thực trạng và giải pháp triển khai thực hiện công tác dân vận ở Đảng bộ các cơ quan nhà nước thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay” do TS. Trần Hồng Hà, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Báo cáo viên Trung ương trình bày. (3) “Triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 (Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội khóa XV)” do GS.TS Phạm Hồng Thái, Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày.

 

PGS.TS Lê Văn Cường trình bày chuyên đề tại Hội nghị


Hội nghị cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, các cán bộ làm công tác đảng và công tác dân vận nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận nói chung và đặc thù công tác dân vận của Đảng bộ Khối nói riêng. Qua đó, giúp các cấp ủy đảng, các cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận có điều kiện làm tốt công tác dân vận ở cơ quan, đơn vị, đảng bộ mình, góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất