Thứ Tư, 17/4/2024
Long An: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Cao Hồng Hưng, Phó Vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP.. Hồ Chí Minh. Hội nghị cũng được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu cấp huyện và cấp xã trong toàn tỉnh.


 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị


Theo đánh giá của Tỉnh ủy, qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được nâng lên. Công tác đối thoại của bí thư cấp ủy đã tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận thức đầy đủ hơn về những thuận lợi, khó khăn và thấy được phần trách nhiệm của mình trong việc cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương.

Trong quá trình triển khai Quyết định 218, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện xã hội, phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, hội nghị tiếp xúc cử tri đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; kịp thời nắm bắt tình hình, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân để đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trên các lĩnh vực.

Những ý kiến, kiến nghị được cấp ủy, chính quyền nghiêm túc tiếp thu, góp phần nâng cao chất lượng các văn bản được ban hành, bảo đảm tính khả thi của các chương trình, kế hoạch, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm và luôn đặt ở vị trí quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng thời, qua thực hiện Quyết định 218 còn góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; khơi dậy được động lực trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, là cầu nối góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


 Đồng chí Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị

Tuy nhiên, Tỉnh ủy cũng cho rằng, trong quá trình thực hiện Quyết định 218 vẫn còn những hạn chế như một số nơi, việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế, nhất là chưa phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên; việc góp ý người đứng đầu chưa nhiều, còn e dè, ngại góp ý; việc theo dõi kết quả tiếp thu góp ý chưa được quan tâm đúng mức,…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 218, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. 
Đồng thời phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; bảo đảm Ðảng và chính quyền gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện cần theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp thu và giải quyết các góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giải quyết, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm cũng như biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực để tạo niềm tin, động lực cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị./.

Nhóm PV và CTV​


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất