Thứ Sáu, 21/6/2024
Thành ủy Hà Nội sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 Các đại biểu tham dự hội nghị

Công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thủ đô

Báo cáo sơ kết công tác dân vận do Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Phùng Văn Dũng trình bày tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận gắn với chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của Thành phố. Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo… và nghiêm túc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa đến các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố được tăng cường, đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về công tác dân vận; gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, các khóa XI, XII, XIII; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản của Đảng mới ban hành có liên quan về phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với nhân dân…


 Đồng chí Phùng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm tại hội nghị


Công tác dân vận chính quyền tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của Thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Gắn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương Đảng, Thành ủy về công tác dân vận với nâng cao nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính công, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân…

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng Thành phố đã phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động, thiết thực chăm lo cho đời sống của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức 8.868 cuộc giám sát và 687 cuộc phản biện xã hội; phối hợp tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân theo Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy. Qua đó nhiều kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được các cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời.


Đến nay toàn Thành phố đã đăng ký triển khai 13.663 mô hình Dân vận khéo. Trong đó, cấp thành phố có 565 mô hình; cấp quận, huyện, thị ủy và tương đương có 4.908 mô hình và cấp cơ sở xã, phường, thị trấn có 8.190 mô hình.

Thành phố hiện có 4.870 Tổ Dân vận thôn, tổ dân phố, với các thành viên bám sát địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Ban Dân vận Thành ủy, Ban Dân vận các quận, huyện, thị ủy, cơ quan làm công tác dân vận các đảng ủy trực thuộc đã chủ động tham mưu với Thành ủy và cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở,… trên địa bàn. Phát huy vai trò tích cực trong xây dựng chương trình, kế hoạch vận động, tuyên truyền, phối hợp tổ chức để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, địa phương, đơn vị. Tiêu biểu như: Giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư Dự án Đường vành đai 4 khu vực Thủ đô đúng tiến độ; cùng các công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn… Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, bức xúc trong nhân dân; tập trung vào những nơi còn tiềm ẩn phức tạp, tăng cường công tác hòa giải với các giải pháp giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn của Thành phố.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận theo hướng thực chất, hiệu quả


 Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng những kết quả tiêu biểu công tác dân vận Thành phố Hà Nội đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 đã được báo cáo và các tham luận của đại biểu nêu rõ.

Qua đây, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định và ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận quyết liệt, hiệu quả của Thành ủy và các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố. Nhờ đó đã huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kết quả được minh chứng rõ nét qua thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: GRDP Thành phố 6 tháng đầu năm đạt 5,97%, cao hơn 1,6 lần so với mức tăng chung của cả nước; hạ tầng kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện hiệu quả, gắn chặt với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đi vào cuộc sống, mang lại nhiều giá trị thiết thực, nâng cao đời sống nhân dân…

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị của Thành phố. Nhất là công tác nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của quần chúng nhân dân và công tác vận động, tập hợp quần chúng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đã đề ra…


 Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, với tinh thần quyết liệt, đổi mới tư duy, cách làm theo hướng khoa học, linh hoạt, chủ động, sâu sát cơ sở, phát huy trí tuệ tập thể, cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố đã có những dấu ấn nổi bật, đóng góp quan trọng trong triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và toàn Thành phố. Hoàn thành khối lượng công việc lớn, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Đặc biệt, phát huy tinh thần chủ động trong tham gia thực hiện Dự án xây dựng Đường vành đai 4 vùng Thủ đô đúng tiến độ đề ra...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện công tác dân vận. Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị trong thời gian tới cần đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình nhân dân; công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, khơi dậy tinh thần làm việc hăng say, cống hiến, tăng cường kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính và các quy tắc ứng xử của một số cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy hơn nữa vị thế, vai trò của công tác dân vận trong chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa trong đối thoại, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở. Không để các vụ việc kéo dài, ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Tin PN, ảnh KTĐT

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất