Thứ Ba, 21/5/2024
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận
 
Quang cảnh Hội nghị 

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận các cấp ở các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, công tác dân vận có vai trò quan trọng, có vị trí chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng của dân tộc. Công tác dân vận không chỉ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, mà còn là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương về công tác dân vận. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân”.

Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, theo Quyết định số 16-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư; có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong Khối vững mạnh. Mọi kết quả hoạt động của các cơ quan Trung ương đều có tác động, ảnh hưởng đến các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân.

Do đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có nhiều chủ trương và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác dân vận. Với sự nỗ lực của các cấp ủy, công tác dân vận của Đảng bộ Khối đã có những chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động. Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và Ban Chấp hành các đoàn thể đã nhận thức đúng và đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị về công tác dân vận phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, so với các mặt công tác xây dựng Đảng khác, công tác dân vận trong Đảng bộ Khối còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, kết quả công tác còn một số hạn chế, bất cập. Vì vậy, trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác dân vận cho các bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ, cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận và đội ngũ trực tiếp tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận của các Đảng ủy trực thuộc. Hội nghị là dịp nâng cao nghiệp vụ dân vận cho các cán bộ, đảng viên; đồng thời tăng cường nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ bất cập, khó khăn, vướng mắc, vấn đề còn chưa rõ, lúng túng về công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là dịp để các lãnh đạo cấp ủy, cán bộ làm công tác đảng và công tác dân vận nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận nói chung và đặc thù công tác dân vận của Đảng bộ Khối nói riêng. Qua đó, các cấp ủy đảng, cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận có điều kiện làm tốt công tác này ở cơ quan, đơn vị, đảng bộ; góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, các đồng chí dự Hội nghị tập trung lắng nghe, chủ động nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những bất cập, khó khăn, vướng mắc, những vấn đề còn chưa rõ trong công tác dân vận ở cơ quan, đơn vị thời gian qua. Ngay sau Hội nghị, trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, các đại biểu tham dự nghiên cứu vận dụng vào việc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt ở đảng bộ, cơ quan, đơn vị, đồng thời cụ thể hóa vào trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, vai trò, vị trí công tác dân vận, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của đảng bộ cơ quan nhà nước ở Trung ương. Từ đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ mình trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin về ba chuyên đề do các báo cáo viên là những người có nhiều kinh nghiệm và thực tiễn về công tác Đảng nói chung và công tác dân vận nói riêng truyền đạt bao gồm: “Công tác dân vận của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII và một số vấn đề đặt ra”; “Thực trạng, giải pháp triển khai thực hiện công tác dân vận ở Đảng bộ các cơ quan nhà nước thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay”; “Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 (Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội khóa XV)”.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất