Thứ Sáu, 21/6/2024
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; cùng đại diện các ban, bộ, ngành: Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Ban Đối ngoại Trung ương; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương… Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập; các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản, Đảng ủy, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Nhà xuất bản.Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao quyết định chuẩn y PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham gia Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã trao quyết định chuẩn y PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo và các tham luận của đại biểu tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đạt được những thành tích, kết quả đáng ghi nhận: Đã biên tập 261 bản thảo; gửi đăng ký xuất bản 432 đề tài (gồm 269 đề tài sách in, 163 đề tài sách điện tử); xuất bản 411 lượt đầu sách các loại (đạt 118,1% so với cùng kỳ năm ngoái), với hơn 2,1 triệu bản in, hơn 501 triệu trang in.

Trong đó, đã tập trung biên tập, xuất bản một số đầu sách trọng tâm như: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (7 ngoại ngữ); Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế; Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới...

Công tác tuyên truyền, tiếp thị và phát hành sách cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, với nhiều đầu sách chính trị, lý luận, pháp luật, các sách, tài liệu tham khảo phục vụ việc quán triệt và triển khai các văn kiện, nghị quyết của Đảng... Từng bước đẩy mạnh công tác bán sách online, gắn nâng cao chất lượng tuyên truyền, truyền thông, giới thiệu các xuất bản phẩm; nâng cao chất lượng tin bài trên Trang thông tin điện tử (website) của Nhà xuất bản.


 Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các đề án thu được hiệu quả thiết thực. Nhà xuất bản đã tổ chức thành công 2 hội thảo, 10 tọa đàm, nổi bật là công tác phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy giá trị Đề cương về văn hóa Việt Nam trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được thực hiện hiệu quả, nâng cao tính chuyên nghiệp. Đặc biệt, vừa qua Nhà xuất bản đã tổ chức tiếp đón chu đáo Đoàn đại biểu Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng PGS.TS. Vũ Trọng Lâm mới được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc - Tổng Biên tập và được phân công làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ghi nhận, biểu dương những kết quả Nhà xuất bản đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng tình với tinh thần, ý chí quyết tâm, các giải pháp để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm; đồng chí Lại Xuân Lâm bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng Biên tập – Xuất bản… phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo Nhà xuất bản hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.


 PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu tại Hội nghị


Kết luận Hội nghị, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo, Nhà xuất bản đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nhà xuất bản cần cải tiến, nâng cấp, đổi mới hệ thống quản lý thông tin, điều hành trong Nhà xuất bản; sớm hoàn thiện quy trình biên tập - xuất bản; xây dựng, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác… PGS.TS. Vũ Trọng Lâm yêu cầu lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản cần phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, các thế hệ đi trước, góp sức đưa Nhà xuất bản tiếp tục vững bước đi lên.

PN.


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất