Thứ Năm, 25/4/2024
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thông tin chuyên đề quý 3/2023

 Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe thông tin 2 chuyên đề: Một vài nét về quan hệ Việt-Mỹ nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden; nhận thức mới tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam trong tình hình mới.

Định hướng thời gian tới, lãnh đạo Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tiếp thu các chuyên đề và phổ biến, quán triệt các nội dung để vận dụng trong điều kiện cụ thể tại cơ quan, đơn vị.

Các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư của các địa phương.

Cấp ủy tổ chức tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XIII, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, nhấn mạnh kết quả thực hiện Kết luận số 21của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các cơ quan Trung ương, và về Cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023./.

(nhandan.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất