Chủ Nhật, 14/4/2024
Bình Phước: Cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết của Đảng về công tác dân vận

 Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Phước có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Xuân Trang, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các ban đảng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, LLVT tỉnh; đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, UBND huyện, thị, thành phố; Trưởng Ban dân vận các huyện, thị, thành ủy tỉnh Bình Phước.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức vai trò, vị trí công tác dân vận, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh. Cấp ủy đảng các cấp kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác dân vận để lãnh đạo, chỉ đạo; công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước chuyển biến tích cực, nhất là việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tăng cường đối thoại với nhân dân, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khó khăn, bức xúc nảy sinh; nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận và phong cách, thái độ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, quan hệ với nhân dân có chuyển biến tích cực.

Tham luận tại Hội nghị, đại biểu đã tập trung vào các nội dung: đổi mới thực hiện công tác dân vận của chính quyền; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị;việc xây dựng các mô hình, gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đổi mới trong công tác nắm tình hình nhân dân; thực hiện dân chủ ở cơ sở.


 Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực của Bình Phước trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước trong đổi mới công tác dân vận.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đề nghị Bình Phước tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Phải kiên quyết, tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên; phải bám sát cơ sở, gần dân, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, học và làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", từ đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo. Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. 


 Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước
phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương để tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác dân vận. Đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có nhiều chuyển biến quan trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác dân vận.

Đồng chí nhấn mạnh về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận đối với công tác xây dựng Đảng. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dân vận trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW. Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực, chất lượng hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ban Dân vận, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, đổi mới hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tập trung phát huy quyền làm chủ và lợi ích thiết thực của nhân dân./.

Lê Dũng Toàn, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước

 

 

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất