Thứ Tư, 22/5/2024
Đoàn khảo sát của BCĐ Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc

Làm việc với đoàn về phía tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.


 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Đoàn phát biểu tại buổi khảo sát


Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định cho các đồng chí cán bộ chủ chốt; giao các huyện, thành phố tổ chức các hội nghị quán triệt xong trong tháng 4/2014; cấp xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị quán triệt xong trong tháng 5/2014.

Hằng năm, Thường trực Tỉnh ủy đều nghe và cho chủ trương lãnh đạo bằng văn bản để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện nội dung, chương trình giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo hướng cụ thể, rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, tránh chồng chéo.

Trong 10 năm, Tỉnh ủy đã ban hành 19 nghị quyết, chỉ thị có liên quan trực tiếp đến Nhân dân và đều được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp Nhân dân. Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đối thoại 14 cuộc với Nhân dân về các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, các vấn đề bức xúc đang diễn ra ở cơ sở.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành 24 văn bản hướng dẫn, gần 900 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy cũng chủ động ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW. Đồng thời, đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy gắn với việc kiểm tra, giám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

Công tác góp ý xây dựng Đảng, góp ý xây dựng chính quyền được tổ chức thực hiện thường xuyên. Hằng năm, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chinh trị - xã hội chủ trì góp ý, phản biện xã hội về dự thảo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, dự thảo các bộ luật; cấp ủy, tổ chức Đảng đều triển khai lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú đối với 100% cán bộ, đảng viên trước khi kiểm điểm ở cấp ủy. Tính từ năm 2014 đến hết năm 2022, cấp tỉnh đã tổ chức 1.125 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với Nhân dân, tiếp nhận gần 4.840 ý kiến góp ý về xây dựng Đảng, gần 3.300 ý kiến góp ý về xây dựng chính quyền; cấp huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn tổ chức trên 2.000 cuộc đối thoại định kỳ và đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên qua tổng hợp 78.502 lượt ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi); trên 76.000 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)…

Việc triển khai thực hiện tốt Quyết định số 218-QĐ/TW đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển, với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn đạt ở mức cao so với các tỉnh đồng bằng sông Hồng và bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên; an ninh, quốc phòng được củng cố, giữ vững. Đặc biệt, mối quan hệ giữa chính quyền các cấp và Nhân dân ngày càng được gắn bó; người dân được tiếp cận và hưởng thụ các chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo đảm công bằng, bình đẳng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi khảo sát, các thành viên Đoàn khảo sát đề nghị tỉnh thông tin rõ hơn về kết quả thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các quy định về công khai thủ tục hành chính; công tác tiếp công dân, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân; công tác tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Cùng với đó, chỉ rõ những khó khăn trong công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; việc phát huy vai trò của người có uy tín trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, góp ý xây dựng chính quyền…


 Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu


Phát biểu làm rõ hơn các nội dung Đoàn khảo sát quan tâm, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, Vĩnh Phúc rất nghiêm túc và quyết liệt trong triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trong đó, có Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy định việc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt, trong quá trình phát triển, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết liên quan trực tiếp đến Nhân dân và đều được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp Nhân dân. Tinh thần, thái độ làm việc, phục vụ Nhân dân của các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đi vào thực chất hơn. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được thực nghiêm túc, hiệu quả ở cả 3 cấp.

Đánh giá cao kết quả tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn khảo sát của Trung ương đề nghị tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu để hoàn thiện báo cáo. Đồng thời, tăng cường phát huy vai trò của người đứng đầu, vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới; tập trung khắc phục những tồn tại trong thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW. Đối với các kiến nghị của tỉnh, Đoàn công tác Ban chỉ đạo sẽ tiếp thu và báo cáo Trung ương để có chỉ đạo trong thời gian tới.
 
Nguyễn Duy Hùng

Gửi cho bạn bè

Các tin khác