Thứ Tư, 17/4/2024
Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội): Tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo"
 
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm khen thưởng các tập thể có thành tích trong
phong trào thi đua "Dân vận khéo" quận Hoàn Kiếm.
 

 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai công tác dân vận trên địa bàn.

Nổi bật, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai sâu rộng, thực sự đi vào đời sống xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của quận và thành phố. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến đã được phát hiện và nhân rộng.

Đáng chú ý, Đảng ủy, UBND 18 phường và đặc biệt là hệ thống dân vận trong toàn quận đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch chỉ đạo của Quận ủy về tổ chức Ngày hội dân vận khéo năm 2023; kịp thời tôn vinh các mô hình, điển hình, biểu dương khen thưởng 320 tập thể, 268 cá nhân tiêu biểu.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ cần triển khai thời gian tới, đồng chí Vũ Đăng Định đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, quan tâm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò rất quan trọng của công tác dân vận, hệ thống dân vận quận, phường, tổ dân vận cần tích cực tham mưu giúp cấp ủy đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện công tác dân vận theo hướng thực chất, hiệu quả; kịp thời tham mưu cho cấp ủy dự báo đúng và trúng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, bức xúc trong nhân dân.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của địa phương trong từng giai đoạn. Đặc biệt cần gắn việc triển khai “Dân vận khéo” với xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt” và triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 7/8/2023 của Thành ủy Hà Nội “về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”… phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được thành phố giao.

(hanoimoi.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất