Thứ Năm, 25/7/2024
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; các Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lại Xuân Lâm, Đỗ Việt Hà; các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối.

Dự tại điểm cầu các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư, phó bí thư, cán bộ, đảng viên các đảng bộ trực thuộc.

Tại điểm cầu Ban Dân vận Trung ương có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; các đồng chí Phó Trưởng Ban: Đỗ Văn Phới, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Triệu Tài Vinh, Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang; cùng các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

 
 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Dân vận Trung ương

 

Tại Hội nghị, Đại sứ, TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã giới thiệu nội dung Cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 
Đại sứ, TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao
giới thiệu nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư tại Hội nghị
 

 

Theo đó, Cuốn sách có dung lượng dày hơn 800 trang, với hơn 150 bài viết, 150 ảnh minh họa tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới. Nội dung những bài viết, bài phát biểu trong cuốn sách đã được chắt lọc, đúc kết từ nghiên cứu lý luận sâu sắc và hoạt động thực tiễn cách mạng phong phú của Tổng Bí thư; thể hiện tầm nhìn chiến lược, trí tuệ sáng suốt, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn của đồng chí đối với công tác đối ngoại, ngoại giao, góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đây là cuốn "cẩm nang" rất cần thiết giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới; đồng thời là tài liệu tham khảo quan trọng của các nhà nghiên cứu ở Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế.

Giới thiệu cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, cuốn sách được ra mắt ngày 18/11/2023, đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
giới thiệu nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư tại Hội nghị
 

 

Với 748 trang, ba phần, cuốn sách của Tổng Bí thư là tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, là một "cẩm nang" về khoa học lãnh đạo, để các ngành, các cấp, địa phương, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân thuộc các giai tầng, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ, nắm vững những nội dung của đại đoàn kết, vai trò lãnh đạo của Đảng, nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hành đại đoàn kết dân tộc một cách hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn hệ thống chính trị về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trân trọng cảm ơn đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại sứ, TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã quan tâm, dành thời gian trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, tư duy nhất quán của Tổng Bí thư tại 2 cuốn sách. Các đồng chí báo cáo viên đã khái quát những tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư qua việc thực hiện phong phú, sự chỉ đạo rất sâu sát đối với từng giai cấp, tầng lớp, với các tổ chức, nhân dân Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
phát biểu kết luận Hội nghị
 

 

Để những nội dung của 2 cuốn sách lan tỏa, thấm sâu vào tâm thức của cán bộ, đảng viên, biến nhận thức thành hành động cụ thể, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung 2 cuốn sách cho những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa được học tại Hội nghị quán triệt này để mỗi đảng viên hiểu và tiếp tục tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại và đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, các đảng ủy trực thuộc cần nghiên cứu kỹ các nội dung, tư tưởng của Tổng Bí thư về đại đoàn kết toàn dân tộc và đường lối đối ngoại của Việt Nam, vận dụng xây dựng kế hoạch với những nội dung và công việc cụ thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ và cơ quan, đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong 2 tác phẩm, trên cơ sở kế hoạch thực hiện của đảng bộ, cơ quan, đơn vị, cần xác định những việc làm cụ thể để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và thực thi công vụ góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất, xây dựng đường lối đối ngoại Việt Nam ngày càng hiệu quả./.

Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất