Thứ Tư, 24/7/2024
Bình Thuận: Nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh

 Người dân TP. Phan Thiết (Bình Thuận) ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng chủ đề của Tỉnh ủy

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” thiết thực

Theo đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận, năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cùng với Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy và UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã phối hợp triển khai, thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận đề ra. Trong đó, nổi rõ là đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác dân vận các cơ quan nhà nước sát với điều kiện thực tế, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều phong trào được đẩy mạnh, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã lãnh, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát động đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2021 - 2025 gắn với chủ đề năm 2023 của Tỉnh ủy về “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” và Năm Du lịch quốc gia 2023. Qua triển khai, đã có 65 mô hình được đăng ký tại các cơ quan, đơn vị; nhiều mô hình hay, hoạt động hiệu quả như: Thanh tra tỉnh thực hiện mô hình “Khéo trong công tác tiếp công dân, khéo trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo”; Sở Tư pháp thực hiện mô hình “4 không, 2 biết” và mô hình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh”; Sở Nội vụ thực hiện mô hình “Sẵn sàng - Nỗ lực - Vô tư - Bảo đảm - Thân thiện”; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh được công nhận mô hình “Vận động người dân bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi”… Có thể thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng, tham gia, góp phần quan trọng vào ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nắm chắc các vấn đề bức xúc

Nhằm tăng cường công tác phối hợp nắm chắc tình hình, tâm trạng, tư tưởng, nguyện vọng và các vấn đề bức xúc trong nhân dân, các vụ việc phức tạp liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo; Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 755-CV/TU, ngày 5/5/2023 về tăng cường công tác nắm tình hình nổi lên trong Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã theo dõi, phản ánh những vấn đề như: Việc di dời chợ Chí Công, việc liên quan đến đồng muối Thông Thuận (Tuy Phong); việc khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép xảy ra tại một số địa phương (Tánh Linh; Hàm Tân...); tình hình giải quyết nợ lương và cắt giảm lao động của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tình hình cơ sở hạ tầng xuống cấp của Trạm Y tế xã Phan Sơn (Bắc Bình) xã Phan Dũng (Tuy Phong); việc thiếu nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số xã Phan Hòa, Phan Rí Thành (Bắc Bình); việc xe tải các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu thường xuyên chở rác thải về chôn tại bãi rác xã Tân Bình (La Gi) làm ô nhiễm môi trường; việc một số tuyến đường dân sinh, các hầm chui cao tốc chưa hoàn thiện gây khó khăn cho người dân đi lại, sản xuất; việc xây dựng công trình tạm Nhà máy phân tách tro xỉ tại Hang Cò (Tuy Phong); việc giải quyết hỗ trợ kinh phí cho ngư dân theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg, ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ... Qua đó, đã kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp tham mưu, đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền xem xét chỉ đạo, giải quyết cơ bản ổn định tình hình, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân.

Có thể khẳng định, thực hiện kế hoạch phối hợp của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, ngay từ đầu năm, Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương; các sở, ban, ngành cấp tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện của đơn vị mình. Qua đó, kịp thời quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp về công tác dân vận. Từ đó, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, nhất là việc cung cấp, trao đổi thông tin các chương trình, dự án liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân để triển khai thực hiện tốt công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội...

(baobinhthuan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất