Thứ Tư, 19/6/2024
Tổ chức “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ IV, năm 2023”

 

Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ IV, năm 2023 tại tỉnh Trà Vinh là sự kiện văn hóa - gia đình tiêu biểu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nội dung của Ngày hội là nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

Theo đó, "Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ IV, năm 2023" với chủ đề: "Gia đình Việt Nam - Điểm tựa hạnh phúc" gồm 13 tỉnh, thành phố tham gia: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và Thành phố Cần Thơ. Thời gian dự kiến tổ chức trong 03 ngày, trong tháng 11 năm 2023 tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Ngày hội bao gồm 4 phần thi: "Gia đình tài năng", biểu diễn thời trang chủ đề "Sắc màu yêu thương", nấu ăn "Món ngon cuối tuần" và phần thi "Vui chơi cùng con".

Các nội dung hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội phong phú về hình thức, sáng tạo về nội dung, mang đậm nét đặc trưng văn hóa gia đình từng địa phương và phù hợp với khả năng cũng như lứa tuổi của mỗi thành viên trong gia đình. Ngày hội được tổ chức trên tinh thần văn minh, an toàn, tiết kiệm, thực sự tạo sân chơi vui tươi, phấn khởi, đoàn kết cho các gia đình tham gia Ngày hội.

"Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ IV, năm 2023" nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam nói chung và những nét giá trị văn hóa đặc trưng của gia đình miền Tây Nam bộ nói riêng, góp phần xây dựng và hình thành hệ giá trị gia đình trong tình hình mới. Ngày hội đồng thời cũng là nơi các gia đình văn hóa tiêu biểu gặp gỡ, giao lưu, cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ngày hội mang ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; bảo vệ quyền trẻ em. Từ đó, góp phần tích cực xây dựng, hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và con người, làm chuẩn mực xây dựng đạo đức, nhân cách và lối sống con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước./.

(baochinhphu.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất