Thứ Tư, 29/5/2024
Bế mạc Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 

Quang cảnh Phiên bế mạc.


Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung và trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp, trọng tâm cho ý kiến đối với các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV và xem xét một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến cụ thể về 6 nội dung: 

Thứ nhất, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Thứ hai, cho ý kiến về các Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Ba; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2022; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Tư.

Thứ ba, cho ý kiến các báo cáo của Chính phủ tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội về Kỳ họp thứ Nhất; kết quả thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 115/2020/ QH14 của Quốc hội về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trong năm 2022. 

Thứ tư, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Thứ năm, cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội xem xét quyết định tại Kỳ họp thứ Tư.

Thứ sáu, cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Tư của Quốc hội.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xem xét Báo cáo công tác Dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2022; cho ý kiến về Bộ nhận diện Quốc hội Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và 3 báo cáo của Chính phủ gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu tại Kỳ họp thứ Tư gồm: Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, các nội dung của Kỳ họp thứ Tư đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến kỹ lưỡng và đến nay cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với các cơ quan sớm ban hành ngay các Kết luận Phiên họp thứ Mười sáu, để các cơ quan hữu quan kịp thời tiếp thu, chỉnh lý, có căn cứ triển khai thực hiện. Ngay sau Phiên họp này, Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ họp liên tịch mở rộng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ họp thứ Tư, nhằm bảo đảm tiếp tục nâng cao chất lượng của kỳ họp, để đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Thời gian từ nay đến ngày khai mạc Kỳ họp thứ Tư chỉ còn khoảng một tuần. Đến thời điểm này, mọi công việc cần thiết chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư đã hoàn thành và sẵn sàng cho ngày khai mạc dự kiến vào ngày 20/10/2022. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, các cơ quan phải gấp rút hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, các nội dung trình Quốc hội; các cơ quan của Quốc hội cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan cần tập trung cao độ, khẩn trương rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện các bước cuối cùng để các nội dung trình Quốc hội đạt chất lượng cao nhất, bảo đảm phục vụ Quốc hội đưa ra được những quyết sách đúng đắn, kịp thời, tạo chuyển biến tích cực ngay trong cuối năm 2022 trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, đặc biệt là tiến hành thành công Kỳ họp thứ Tư.

(daibieunhandan.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất