Thứ Hai, 22/7/2024
Bộ Công an: Quán triệt chuyên sâu các văn bản mới, quan trọng về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
 
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 


Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; 366 đại biểu đại diện cho 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản một số văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024. Cụ thể là, Thông tư số 09/2024/TT-BCA ngày 13/3/2024 của Bộ Công an quy định về việc thực hiện công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân (CAND) gồm 04 chương, 11 điều, trong đó, ngoài các Điều 1, 2 quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ; Điều 8, 9 quy định về trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác dân vận; Điều 10, 11 quy định về hiệu lực thi hành, trách nhiệm thi hành; nội dung Thông tư còn quy định rõ 17 nội dung, 09 hình thức, 04 phương pháp thực hiện công tác dân vận của lực lượng CAND.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt những nội dung cơ bản của Kế hoạch số 42/KH-BCA-V05 ngày 29/01/2024 về xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT) và văn minh đô thị giai đoạn 2024 - 2030; Kế hoạch số 43/KH-BCA-V05 ngày 29/01/2024 về triển khai thực hiện Đề án số 30/ĐA-BCA ngày 07/11/2023 về xây dựng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kế hoạch số 135/KH-BCA-V05 ngày 02/2/2024 thực hiện Đề án số 27/ĐA-BCA ngày 02/11/2023 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Quyết định số 639/QĐ-BCA-V05 ngày 30/01/2024 ban hành Bộ tiêu chí và Quy định trình tự thủ tục xét, công nhận Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã giải đáp một số kiến nghị về thực hiện Quyết định số 639/QĐ-BCA-V05 của Bộ Công an ban hành Bộ Tiêu chí và Quy định trình tự, thủ tục xét, công nhận Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị với các nội dung như: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế Công an phường; Tiêu chuẩn sử dụng đất xây dựng Công an phường; Tiêu chuẩn xây dựng cơ sở vật chất đối với Công an phường; quy trình, thủ tục xét, công nhận Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng nỗ lực của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là công tác xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị trong thời gian qua. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an tại Hội nghị hôm nay là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Công an các cấp, góp phần cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dụng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản được quán triệt tại Hội nghị; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tổ chức thực hiện nghiêm túc 17 nội dung, 09 hình thức, 04 phương pháp thực hiện công tác dân vận của lực lượng CAND quy định tại Thông tư số 09/2024/TT-BCA của Bộ Công an; đồng thời cụ thể hóa, xác định rõ lộ trình, giải pháp, các bước thực hiện phù hợp, có tính khả thi, kế thừa và phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, người đứng đầu Công an các cấp trong triển khai, thực hiện. Tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và gắn việc thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với việc tổ chức thực hiện Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực từ tháng 01/7/2024. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo, có hình thức khen thưởng, biểu dương, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có sáng kiến đột phá trong công tác triển khai, thực hiện...

(bocongan.gov.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất