Thứ Năm, 25/7/2024
Hiệu quả công tác dân vận tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Ba Vì

Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.


 Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và Ban Dân vận Huyện ủy Ba Vì
thăm mô hình chế biến thuốc Nam của hộ gia đình bà Triệu Thị Thanh (xã Ba Vì, huyện Ba Vì)

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong triển khai các nhiệm vụ

Huyện Ba Vì (TP. Hà Nội) có 31 xã, thị trấn, trong đó có 7 xã miền núi (Minh Quang, Khánh Thượng, Ba Vì, Vân Hòa, Yên Bài, Tản Lĩnh, Ba Trại) với trên 29.000 đồng bào dân tộc thiểu số (Mường, Dao) - chiếm tỷ lệ 10% dân số toàn huyện. Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Huyện ủy Ba Vì xác định công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên và là trách nhiệm của cấp ủy, hệ thống chính trị, toàn xã hội.

Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và chỉ đạo của Huyện ủy Ba Vì, Ban Dân vận Huyện ủy Ba Vì đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và 7 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thường xuyên nắm bắt tình, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Thành phố, huyện, nhất là chính sách liên quan đến công tác dân tộc. Qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển huyện..

Năm 2011, 7 xã miền núi của huyện Ba Vì có 2.693 hộ nghèo (chiếm 13,15%). Đến nay, giảm xuống còn 177 hộ (tỷ lệ 0,69%). 7/7 xã miền núi của huyện cũng đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến năm 2025 có 3/7 xã đạt nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân đầu người 7 xã miền núi hiện nay đạt 60 triệu đồng/người/năm.

Triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện, Ban Dân vận Huyện ủy đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan của huyện và cấp ủy, chính quyền 7 xã miền núi tăng cường vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

Với 98% dân số là đồng bào dân tộc Dao, xã Ba Vì đã có nhiều cố gắng trong phát triển kinh tế và công tác giảm nghèo. Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì Bạch Hồng Nam cho biết, trước đây xã Ba Vì là xã đặc biệt khó khăn. Giai đoạn năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm trên 50%. Với đặc thù xã có nghề làm thuốc Nam truyền thống của người Dao, xã Ba Vì đã phối hợp với Hội Đông y huyện mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chế biến thuốc Nam cho đồng bào.

Đến nay, cơ bản các hộ dân trong xã đều sản xuất và trồng cây thuốc Nam. 3/3 thôn của xã được UBND TP công nhận Làng nghề thuốc Nam truyền thống với thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 64,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo hiện nay giảm còn 0,86%...

Bên cạnh đó, với sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của huyện và Thành phố, xã Ba Vì đã đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt. Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động và luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu. Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được đảm bảo.

Đến nay, 100% xã vùng dân tộc thiểu số của Thành phố đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng dân tộc thiểu số bình quân hàng năm đạt trên 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/năm, có xã trên 60 triệu đồng/người/năm.

Cùng với đó, huyện Ba Vì cũng luôn quan tâm, chú trọng phát triển kinh tế ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số khác. Nhiều mô hình phát triển kinh tế, xây dựng các sản phẩm OCOP gắn với phát triển các mô hình du lịch cộng đồng được hình thành. Nhiều hợp tác xã trên địa bàn 7 xã dân tộc miền núi được thành lập, tập trung đầu tư, liên kết với nông dân để sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Điển hình là Hợp tác xã Nam dược Tản Viên (xã Tản Lĩnh) đã xây dựng nhà máy đạt chuẩn GMP. Hiện nay, Hợp tác xã Nam dược Tản Viên liên kết trồng cây thuốc Nam với trên 10 hộ trong xã Tản Lĩnh và tạo việc làm cho gần 20 lao động là người địa phương, với mức thu nhập từ 7-15 triệu đồng/tháng… Những kết quả trên đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của huyện Ba Vì.

Song song với phát triển kinh tế, huyện Ba Vì cũng đặc biệt quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đến nay, 100% các xã miền núi đã thành lập đội bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số; đã sưu tầm, mua sắm, trao tặng được 24 bộ cồng chiêng của đồng bào Mường và 3 bộ chuông chiêng của đồng bào Dao; tổng số cồng chiêng của các xã được trao tặng và tự mua sắm có trên 80 bộ. Ban Dân vận Huyện ủy Ba Vì đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và cấp ủy, chính quyền 7 xã tích cực vận động đồng bào bỏ dần các hủ tục lạc hậu, bài trừ tệ nạn, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh.

Những kết quả trên cho thấy, công tác dân vận đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Ba Vì nói riêng và TP. Hà Nội nói chung./.

(kinhtedothi.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất