Thứ Sáu, 14/6/2024
Lạc Dương: Hiệu quả từ mô hình ''Dân vận khéo'' trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
 

Người dân thôn Đưng K’Si dọn dẹp vệ sinh, chung tay xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu


Nằm dưới chân dãy Bidoup - Núi Bà, thôn Đưng K’Si hiện có 134 hộ dân với 518 nhân khẩu, trong đó ĐBDTTS chiếm 87,65%. Người dân trong thôn chủ yếu làm nông và nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Do đó, nguồn lực để đóng góp cho xây dựng nông thôn mới và Khu dân cư kiểu mẫu tại địa phương không mấy thuận lợi. Bên cạnh đó, một số người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa nhiệt tình chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

Ông A Den - Trưởng thôn Đưng K’Si cho biết, được sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc xã Đạ Chais, Ban Nhân dân thôn Đưng K’Si đã xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng thôn sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu. Trong đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức được việc xây dựng thôn Đưng K’Si sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu là phục vụ cho chính mình. Từ đó, chủ động, sáng tạo và tích cực phát huy vai trò chủ thể của mình tham gia vào các nội dung, phần việc trên địa bàn.

Ban Nhân dân thôn đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự chung tay, góp sức của người dân tham gia thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường thôn. Từ đó, công tác vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực, dần hình thành ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Đa số hộ dân đã thu gom, phân loại rác tại hộ, có thùng đựng rác trong thôn. Môi trường sống trong mỗi gia đình, cộng đồng được cải thiện rõ rệt, góp phần quan trọng tạo nên những vùng quê đáng sống. Cùng với đó, Ban Nhân dân thôn Đưng K’Si cùng với các chi hội tổ chức chính trị- xã hội vận động người dân thực hiện phong trào “3 sạch” (sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường) để huy động các hộ gia đình tham gia hưởng ứng, chỉnh trang, cải tạo khuôn viên nhà ở, vườn tạp, đường sá trong khu dân cư đạt nhiều kết quả. Đến nay, tỷ lệ hộ dân trong thôn Đưng K’Si đã thực hiện chỉnh trang nhà cửa phù hợp đạt trên 80%; tỷ lệ hộ gia đình có hàng rào xung quanh nhà, cổng ngõ được xây dựng, sửa chữa đẹp, hài hòa với phong cảnh của làng quê đạt 100% (trong đó 70% hộ có hàng rào); dọc tuyến đường thôn được dọn dẹp thường xuyên và trồng hoa, cây cảnh đảm bảo mỹ quan.

Thời gian qua, Ban Nhân dân thôn Đưng K’Si cũng đã vận động người dân trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập đời sống; làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm xa nhà ở, không thả rông gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, thực hiện tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; hình thành nét văn hóa cộng đồng văn minh; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn văn hóa; nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy ước, hương ước, đã được phê duyệt tại địa phương.

Đến với Đưng K’Si hôm nay, những con đường được bê tông hóa, cứng hóa bằng phẳng sạch sẽ, hai bên đường được trồng hoa, cây cảnh đảm bảo mỹ quan, đêm đến sáng rực đèn điện và diện mạo của Khu dân cư kiểu mẫu đã hiển hiện rõ nơi đây. “Xây dựng thôn Đưng K’Si sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu phải được thực hiện liên tục, không ngừng phát triển, và phải làm hàng ngày. Từ đó, tạo nên thôn đạt chuẩn kiểu mẫu vừa đảm bảo sự vững bền, vừa có chiều sâu và luôn phát triển”, trưởng thôn Đưng K’Si ông A Den nhấn mạnh.

Đồng chí Đoàn Thành Công - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận Đảng ủy xã Đạ Chais cho biết, mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu ở thôn Đưng K’Si đã được xây dựng và triển khai hiệu quả. Từ đó, góp phần huy động được sức dân tích cực chung tay xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp. Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc xã cũng đang xem xét để nhân rộng mô hình này trên địa bàn.   

(baolamdong.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất