Thứ Bảy, 22/6/2024
[Infographics] Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn kiện lịch sử vô giá

Di chúc là bản tổng kết cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó Người vạch ra những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam./.

(TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất