Thứ Năm, 25/7/2024
Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học KHBĐ (2017)-02

TS Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch HĐKH cơ quan chủ trì hội nghị; đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương tham dự.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt nội dung của đề tài, nêu lên tính cấp thiết, mục tiêu, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu, dự kiến những đóng góp chính của đề tài. Công tác dân vận trong xây dựng HTCT ở cơ sở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn Tây Nguyên những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhưng bên cạnh đó, công tác này cũng bọc lộ nhiều khó khăn, hạn chế, yếu kém mà nguyên nhân chủ yếu là yếu tố chủ quan. Để thực hiện tốt công tác dân vận trong xây dựng HTCT ở cơ sở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn Tây Nguyên cần phải có những giải pháp chung, tổng thể, trong đó có giải pháp quan trọng về công tác dân vận.

Nội dung chính đề tài được kết cấu trong 3 chương: Chương I - Cơ sở lý luận và thực tiễn công tác dân vận trong xây dựng HTCT ở cơ sở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn Tây Nguyên; Chương II - Thực trạng công tác dân vận trong xây dựng HTCT ở cơ sở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn Tây Nguyên; Chương III - Giải pháp CTDV trong xây dựng HTCT ở cơ sở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn Tây Nguyên những năm tới. 

Sau các ý kiến đóng góp, phản biện của các thành viên Hội đồng, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đã thống nhất kết luận, đánh giá bước đầu về những ưu điểm, kết quả đạt được; đồng thời, chỉ ra những điểm hạn chế, thiếu sót trong báo cáo chính của đề tài cả về kết cấu, hướng điều chỉnh, bổ sung nội dung để nhóm thực hiện đề tài tiếp thu, hoàn thiện trước khi Hội đồng tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài trong thời gian tới theo tiến độ quy định.

Việt Hải

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất