Thứ Tư, 19/6/2024
Tuyên Quang: Hội thảo khoa học tăng cường thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấnDự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo một số xã, phường, thị trấn. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các huyện, thành phố.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung đánh giá cao Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học Tăng cường thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp vào thực tiễn. Đây cũng là hoạt động mang tính thời sự khi Quốc hội khóa XV đang lấy ý kiến và hoàn thiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trước khi chính thức ban hành đưa vào thực hiện trong cuộc sống.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị các vị đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học bằng kinh nghiệm thực tiễn, phân tích làm rõ hơn một số vấn đề như chủ trương phát huy rộng rãi dân chủ theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; vai trò “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt” để nhân dân làm chủ trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, làm rõ những kết quả, khó khăn, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện…

Tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đã nêu một số vấn đề để các đại biểu tập trung tham luận như: các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ về công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất, hiệu quả. Các cơ quan hành chính tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội và phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hội thảo Tăng cường thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo phương châm "Dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đã nhận được 24 tham luận của các nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh. Thông qua các tham luận đã làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn hiện nay; phân tích, làm rõ phương châm “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; làm rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; vấn đề phát huy quyền làm chủ của nhân dân và đề xuất các giải pháp thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, sau một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm, Hội thảo đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Các tham luận tại Hội thảo đã khẳng định vai trò quan trọng của việc thực hành dân chủ, “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước”. Đồng thời đã xác định được vai trò quan trọng của việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; phân tích làm rõ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong thời gian tới. Ban tổ chức Hội thảo xin được tiếp thu toàn bộ ý kiến trực tiếp tham gia. Đây là nguồn tài liệu quý giá để hệ thống dân vận Tuyên Quang nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng, tham mưu làm tốt hơn nữa việc thực hiện Quy chế dân chủ nói chung và việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn nói riêng.

(baotuyenquang.com.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất