Thứ Năm, 25/7/2024
Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân trong tình hình mới”
 
Quang cảnh Hội thảo 

 

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, chuyên viên các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương khẳng định: Công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình nhân dân là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, góp phần quan trọng phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng nói chung và nhiệm vụ công tác dân vận nói riêng. Cùng với đổi mới nội dung, phương thức nắm tình hình nhân dân, sự phát triển rộng rãi của công nghệ thông tin, đặc biệt là việc sử dụng internet đã giúp cho quá trình tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng nhanh hơn, kịp thời hơn. Công tác dân vận có điều kiện đa dạng hóa hình thức vận động, nắm bắt, đánh giá tình hình nhân dân theo hướng thiết thực, sát với thực tiễn cuộc sống, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bên cạnh những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị; tuy nhiên, ở một số địa phương trong cả nước vẫn xảy ra những “điểm nóng”, những vụ, việc phức tạp, một trong những nguyên nhân cơ bản là do công tác nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các giai tầng xã hội chưa kịp thời; nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm và bức xúc chưa chủ động, thiếu phương pháp nắm bắt và dự báo đầy đủ tình hình nhân dân, thiếu các giải pháp đồng bộ trong tuyên truyền vận động và tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng giải quyết dứt điểm những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, hội nhập quốc tế mở rộng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội; nhiều thông tin giả, không chính xác, cực đoan, kích động. Trong bối cảnh đó, phương thức nắm tình hình nhân dân không đổi mới, phù hợp sẽ khó đạt được hiệu quả mong muốn.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe một số tham luận và các ý kiến phát biểu trao đổi, đánh giá thực trạng, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác nắm tình hình nhân dân hiện nay, đồng thời chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, cũng như những những vấn đề đặt ra trong quá trình nắm tình hình nhân dân. Trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp khả thi đối với việc tiếp tục đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương trân trọng cảm ơn các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học và toàn thể cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Trung ương đã tham dự và có những trao đổi sâu sắc về đổi mới phương thức năm tình hình nhân dân trong tình hình mới. Đồng chí Bùi Tuấn Quang tin tưởng rằng, với những giải pháp về đổi mới trong phương thức nắm tình hình nhân dân sẽ tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy đảng và của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân theo hướng thiết thực, sáng tạo; lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên; tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc./.

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất