Thứ Tư, 19/6/2024
Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội
Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Mai Minh Quang và Phạm Hòa, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Đồng cho biết, thời gian qua, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội; rà soát, đánh giá, củng cố, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội. Nhờ đó, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức các phong trào, hoạt động đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Đồng cũng nhận định, tổ chức và hoạt động của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: một số cán bộ, đảng viên khi thực hành nhiệm vụ chưa coi trọng công tác vận động, thuyết phục, còn thiếu trách nhiệm, chưa gần dân và lắng nghe ý kiến của dân. Chất lượng hoạt động, nội dung sinh hoạt ở một số chi đoàn, chi hội, tổ hội đoàn thể chưa đi vào chiều sâu. Tỷ lệ đảng viên là cán bộ mặt trận, các đoàn thể ở khu phố, thôn, ấp chưa đạt yêu cầu. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chưa đồng đều ở các cấp, các tổ chức nên chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ, hoạt động còn dàn trải, chưa thu hút đoàn viên, hội viên tham gia vào tổ chức…

“Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm đánh giá đúng thực trạng về tổ chức và hoạt động của các đơn vị. Trên cơ sở đó, tìm ra những giải pháp thuyết phục tham mưu cho các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế để nâng cao chất lượng trong quá trình tổ chức và hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội”, đồng chí Nguyễn Văn Đồng nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội đã trình bày một số tham luận về: phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; việc tổ chức giám sát thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chạy chức, chạy quyền; thực trạng và giải pháp đối với việc củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của tổ chức hội phụ nữ các cấp; công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho các cấp xem xét, kết nạp Đảng; hướng nghiệp và dạy nghề cho thanh niên…

(baobariavungtau.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất