Thứ Năm, 25/7/2024
Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện Dân vận khéo trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”
 
Quang cảnh hội thảo 


Các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo, có Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy; thường trực các cấp ủy trực thuộc tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước cho biết, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 9/1/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó chọn hai nội dung trọng tâm đột phá công tác dân vận của tỉnh là dân vận chính quyền và phong trào thi đua dân vận khéo.

Tiếp đó, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới”. Từ đó, công tác dân vận chính quyền được triển khai thực hiện trên các lĩnh vực và rộng khắp trong các cơ quan nhà nước, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước ở một số nơi hiệu quả chưa cao, chưa theo kịp đòi hỏi từ thực tiễn đặt ra. Việc thực hiện Quy chế dân chủ, công khai các nội dung theo quy định để nhân dân được biết ở một số địa phương còn hình thức; công tác đền bù, giải tỏa và thực hiện các dự án còn chậm tiến độ. Không ít nơi cán bộ, đảng viên, công chức thiếu gương mẫu, vi phạm đạo đức, lối sống làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước...

Phát biểu tại hội thảo, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cho rằng, công tác dân vận, hiểu đó là công tác vận động quần chúng, điều này đúng nhưng chưa đủ. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Những người phụ trách dân vận cần phảióc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm". Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc"; “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào”. 

Công tác dân vận phải hết sức lưu ý, luôn luôn đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu; phải vì mục đích nâng cao đời sống nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phải yêu nghề, đủ kiến thức để tuyên truyền, giải thích cho dân hiểu, đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phải luôn là những tấm gương sáng cho quần chúng noi theo...

(baodongnai.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất